Nauji operacijų vadovo dokumentai

INFORMUOJAME, KAD PANEVĖŽIO LOPŠELYJE DARŽELYJE  „SIGUTĖ“  VYKDOMAS APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMAS. JIS BUS VYKDOMAS KAS ANTRĄ SAVAITĘ. APIE PATIKRŲ REZULTATUS INFORMUOSIME.

Covid-19 Viščiukai

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS SPRENDIMAS DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ VALDOMŲ ĮMONIŲ BEI PRIVATAUS SEKTORIAUS DARBO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

INFORMACIJA  dėl LR  vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo (2020 m. gruodžio 7 d. Nr. 1364)

Nutarimo ištrauka  aktuali ikimokykliniam ir priešmokykliniam ugdymui

2.2.9.1. ikimokyklinis, priešmokyklinis ir pradinis ugdymas vykdomi, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Dokumentas MS Word formatu

 

Įsakymas tėvų patekimas

 

DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-2385)

 

COVID 19 įsakymas dėl prevencinių priemonių

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ COVID-19 SITUACIJOS VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO