* NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE COVID-19 VALDYMO PRIEMONES:

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones

* SVARBIAUSIA INFORMACIJA APIE KORONAVIRUSO INFEKCIJĄ IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME:

https://mokyklabecovid.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/

*SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ. 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 (su vėlesniais pakeitimais)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443

*COVID 19 įsakymas dėl prevencinių priemonių

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ COVID-19 SITUACIJOS VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO

*PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ COVID-19 UŽKREČIAMOSIOS LIGOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ PLANAS

*PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ BENDROS INFORMACIJOS TEIKIMO APIE COVID-19 LIGOS SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS VEIKSMUS ALGORITMAS