TESTAVIMAS „ČIULPINUKAIS“

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų Nr. V-1927 ir V-2743 pakeitimais numatyta, kad nuo vasario 21 d.:

  • Ugdymo įstaigose atsiranda galimybė testuotis naudojant greituosius antigeno testus, kuriems naudojamas ėminys iš seilių – „čiulpinukus“.
  • „Čiulpinukai“ galės būti naudojami pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ugdomų vaikų testavimui.
  • Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose vaikai galės būti testuojami tais atvejais, kai jie turės sąlytį su asmeniu, kuriam buvo patvirtinta COVID-19 liga. Gavus teigiamą rezultatą vaikas galės registruotis patvirtinamajam tyrimui į mobilųjį punktą, o likusiems vaikams bus rekomenduojama testuotis ugdymo įstaigoje dažnesniu periodiškumu (izoliacija netaikoma).
  • Dalijamės Vilniaus visuomenės sveikatos biuro parengta informacine vaizdo medžiaga, kaip greitaisiais antigeno testais iš seilių, vadinamaisiais „čiulpinukais“ (ledinukais), testuoti vaikus, ugdomus pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas.

https://www.youtube.com/watch?v=dB0wA1CuleM&t=2s


*SPRENDIMAS DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ. 2020 m. lapkričio 6 d. Nr. V-2543 (su vėlesniais pakeitimais)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/400a2fd3203f11eb9604df942ee8e443

* NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE COVID-19 VALDYMO PRIEMONES:

https://koronastop.lrv.lt/lt/covid-19-pandemijos-valdymo-priemones

* SVARBIAUSIA INFORMACIJA APIE KORONAVIRUSO INFEKCIJĄ IKIMOKYKLINIAME IR PRIEŠMOKYKLINIAME UGDYME:

https://mokyklabecovid.lt/ikimokyklinis-ir-priesmokyklinis-ugdymas/

*INFORMUOJAME, KAD PANEVĖŽIO LOPŠELYJE DARŽELYJE  „SIGUTĖ“  VYKDOMAS APLINKOS PAVIRŠIŲ TYRIMAS. JIS BUS VYKDOMAS KAS ANTRĄ SAVAITĘ. APIE PATIKRŲ REZULTATUS INFORMUOSIME.

*Įsakymas tėvų patekimas

*COVID 19 įsakymas dėl prevencinių priemonių

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ COVID-19 SITUACIJOS VALDYMO GRUPĖS SUDARYMO IR PATVIRTINUS UŽSIKRĖTIMO VIRUSU COVID-19 ATVEJĮ PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ PLANO TVIRTINIMO

*PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ COVID-19 UŽKREČIAMOSIOS LIGOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ IR VEIKSMŲ PLANAS

*PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ BENDROS INFORMACIJOS TEIKIMO APIE COVID-19 LIGOS SITUACIJŲ VALDYMO GRUPĖS VEIKSMUS ALGORITMAS