Informacija apie mokestį už darželį

Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 patvirtintu ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu” ir 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-160, 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 patvirtintais aprašo pakeitimais.

parsisiųsti Word formatu

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE (nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Grupės pavadinimas

Pietų mokestis

Pusryčių

mokestis

Vakarienės mokestis

2 kartų

maitinimo išlaidos

3  kartų

maitinimo išlaidos

Lopšelio grupė

1,03 €

0,48 €

0,48 €

1,51 €

1,99 €

Darželio grupė

1,18 €

0,54 €

0,54 €

1,72 €

2,26 €

Priešmokyklinė grupė

1,18 €

0,54 €

0,54 €

1,72 €

2,26 €

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.
Mokesčiui už maitinimą taikomos lengvatos. Šią informaciją teikia direktorius, grupių auklėtojai.