IŠRINKTA LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORĖ
Direktoriaus pareigas ir toliau eis dabartinė įstaigos vadovė Berutė Laureckienė!
geles