KVIETIMAS

Jau beržai ir kaštonai liepsnoja,

Neša vasarą gervės ant sparnų vis tolyn.

Paklausykite: kažkas žaibo greičiu atšuoliuoja, –

Tai – Rugsėjis.

Visus pasikvietęs veda stebuklingon vaikystės šalin…

VAIKUČIAI IR TĖVELIAI,

VISI VISI KVIEČIAMI Į VASAROS

UŽDARYMO IR MOKSLO METŲ PRADŽIOS

 „ŠEIMŲ  ŠVENTĘ“.

ŠVENTĖ VYKS

RUGSĖJO 3 D. 16 VAL.  

L/D „SIGUTĖ“ KIEME

PROGRAMOJE: 2 pripučiami spalvingi batutai, piešimas dažais ant medinės lentelės (medinei tvorelei statyti), linksmoji fotosesija, piknikas ir kitos atrakcijos. Organizatoriai  – „Tėvų klubas“