Nemokamos socialinio pedagogo, psichologo ir teisininko konsultacijos

Dingusių žmonių šeimų paramos centras vykdo projektą, Panevėžio miesto ir rajono gyventojams nuotoliniu būdu bus teikiama pagalba nukentėjusiems nuo smurto, bei smurto liudininkams:

  • Psichologinė pagalba – individualios ir grupinės psichologo konsultacijos (Psichologas atlinks vaiko ir šeimos psichologinį vertinimą bei pagalbos plano rengimą, individualūs ir grupiniai užsiėmimai vaikui ir jo šeimai).
  • Teisinės konsultacijos – individualios ir grupinės teisininko konsultacijos (teisinių konsultacijų metu asmuo įgis žinių kaip spręsti dėl smurto artimoje aplinkoje atsiradusias teisines problemas, įgis žinių apie teisinių procesų eigą ir savo teises. Taip pat turės galimybę nemokamai pasirengti procesinius dokumentus teismui ir kitoms institucijoms. Bus suteikta pagalba pildant prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos).
  • Individualus ir grupinis socialinio pedagogo darbas – individualios ir grupinės socialinio pedagogo konsultacijos. Parama konkrečioje situacijoje pagal poreikį ar krizės metu vaikams ir jų šeimoms. Individualūs ir grupiniai užsiėmimai vaikams ir jų šeimoms, užsiėmimai taikant sužaidybinimo metodą, laisvalaikio ir socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai.
  • Tėvystės įgūdžių lavinimo užsiėmimai „Sveikų santykių ABC“  – siekiant efektyviai užkirsti kelią smurtiniam elgesiui šeimoje būtina suteikti tėvams ir vaikams žinių apie smurto artimoje aplinkoje priežastis, dinamiką, formas ir toliau kalbėti apie nesmurtinio bendravimo formas. Užsiėmimai skirti tėvams/globėjams auginantiems vaikus iki 18 metų.

Užsiėmimų metu: kartu ieškos atsakymų į kylančius tėvystės iššūkius, įgis žinių kaip vengti lyčių stereotipų tarpusavio santykiuose ir santykiuose su vaikais. Daugiau sužinos apie šeimos ir darbo derinimo ypatumus, išmoks atpažinti smurtinių santykių ženklus ir užkirsti kelią tokio bendravimo apraiškoms, įgis žinių apie tai kaip lavinti vaiko savarankiškumą bei pasitikėjimą savimi, išmoks kaip su vaikais kalbėtis lytiškumo tema ir išmokyti vaikus laikytis ribų. Supras kaip vykdyti seksualinio smurto artimoje aplinkoje gyvai ir elektroninėmis priemonėmis prevenciją.

Nuo kovo 30 d. iki birželio 30 d. vyks – 7 užsiėmimų grupės; 1 grupėje iki 6 dalyvių; 1 grupei 5 užsiėmimai (1 užsiėmimas 2 ak. valandos); dalyvių skirstymas pagal vaikų amžių.

 

Kontaktinis asmuo: Socialinė darbuotoja/Social worker – Arūnė Bernatonytė

Dingusių žmonių šeimų paramos centras/ Missing persons’ families support centre

Žaliųjų ežerų g.85, LT – 08403, Vilnius, Lietuva/ Lithuania

Tel. +370 5 248 33 73

Mob. tel. +370 670 52725

http://www.missing.lt,www.116000.lt