PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU PRIEMONIŲ PLANAS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL ĮPAREIGOJIMO DIRBTI NUOTOLINIU BŪDU SU SAVIIZOLIACIJOJE ESANČIAIS VAIKAIS