METODINĖS REKOMENDACIJOS PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO APLINKOJE PREVENCIJAI IR PSICHOSOCIALINIŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMUI

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LOPŠELIO–DARŽELIO „ SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL KOMISIJOS SUDARYMO PSICHOLOGINIO SMURTO DARBE ATVEJŲ REGISTRAVIMUI IR NAGRINĖJIMUI

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO PANEVĖŽIO MIESTO LOPŠELYJE–DARŽELYJE „SIGUTĖ“ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LOPŠELIO–DARŽELIO „ SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO PANEVĖŽIO MIESTO LOPŠELYJE–DARŽELYJE „SIGUTĖ“ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO