Gegužės mėn. jau įvyko „Sigutės“ šeimų sporto šventė. Išvyka  į Gamtos mokyklą – dar viena suplanuota veikla iš Panevėžio miesto savivaldybės dalinai finansuojamo neigiamų socialinės aplinkos veiksnių prevencijos  projekto „Duok ranką ir eime kartu“. Gegužės 23 d rytą vaikučiai su kuprinėmis ant pečių lydimi mokytojų sugužėjo į autobusiuką ir pasuko Gamtos mokyklos link. Ten jau laukė darbuotoja, kuri supažindino vaikus ir mokytojas su Gamtos mokyklos gyventojais. Vaikai labai norėjo paglostyti ar nors paliesti bent vieną gyvūnėlį. Ir jiems pavyko, sausumos vėžliukas buvo ir paglostytas ir apžiūrėtas iš visų pusių.

Po to susėdę kiemo arbatinėje užkando, atsigėrė ir smagiai nuo kalniuko pabėgioję vėl sėdo į autobusiuką ir pilni įspūdžių grįžo namo.