PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO DARŽELIO „SIGUTĖ“ PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS STEBĖSENOS BEI VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS LOPŠELIO–DARŽELIO „ SIGUTĖ“ DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS STEBĖSENOS VYKDYMO PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SIGUTĖ“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ REAGAVIMO Į PATYČIAS IR PAGALBOS JOMS ĮVYKUS PLANAS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ PRANEŠIMO APIE PATYČIAS FORMA

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ PATYČIŲ ATVEJŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS