Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė” direktorė Berutė Laureckienė

direktore

Panevėžio lopšelio-darželio “Sigutė” kolektyvas

panevezio_sigute

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, išsilavinimas Kvalifikacija
1. Berutė Laureckienė Direktorė, aukštasis II vadovų kvalifikacinė  kategorija, vyresnioji auklėtoja; edukologijos mokslų magistrė
2. Lina Zubkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; aukštasis Be kvalifikacinės kategorijos; auklėtoja
3. Regina Macijauskienė Auklėtoja; aukštasis Auklėtoja metodininkė
4. Danė Janikūnienė Auklėtoja, aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
5. Danguolė Povilaitienė Auklėtoja, aukštesnysis Auklėtoja metodininkė
6. Edita Brazauskienė Auklėtoja; aukštasis Auklėtoja metodininkė
7. Elena Vaitkuvienė Auklėtoja; aukštasis Vyresnioji auklėtoja
8. Emilija Šukienė Auklėtoja; aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
9. Alma Valiukienė Auklėtoja; aukštasis Auklėtoja metodininkė
10. Romalda Gindvilienė Auklėtoja; aukštasis Auklėtoja metodininkė
11. Rakelė Norvaišienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė; aukštasis Auklėtoja metodininkė
12. Rimvydė Kundrotaitė Auklėtoja; aukštasis Auklėtoja
13. Daiva Jankūnienė Auklėtoja; aukštasis Auklėtoja metodininkė
14. Zita Satkauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė; aukštasis Vyresnioji auklėtoja
15. Vida Mondeikienė Auklėtoja, aukštesnysis, meninio ugdymo pedagogė Vyresnioji auklėtoja, vyresnioji meninio ugdymo pedagogė
16. Gitaną Oksienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė; aukštasis  Auklėtoja
17. Sandra Mikionienė Aukštasis išsilavinimas. Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja; Auklėtoja
18. Vitalija Rimkuvienė Logopedė- spec.pedagogė; aukštasis Vyresnioji logopedė
19. Mila Zajankauskienė Logopedė- spec.pedagogė; aukštasis Logopedė-metodininkė
20. Aušra Binkienė Auklėtoja; aukštasis Auklėtoja
21. Irena Adamonienė Auklėtoja; aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
22. Jurgita Ramoškienė Auklėtoja; aukštasis Auklėtoja metodininkė
23. Regina Pilinkienė Auklėtoja; aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja
24. Sigutė Buziliauskienė Auklėtoja; aukštesnysis; meninio ugdymo pedagogė; aukštesnysis Vyresnioji auklėtoja; vyresnioji meninio ugdymo pedagogė
25. Inga Krištanavičiūtė Specialioji pedagogė; aukštasis Specialioji pedagogė
26. Vitalija Lideikienė Socialinė padagogė; Aukštasis-universitetinis
27. Virgilija Kazlaučiūnienė
Vyriausioji buhalterė