Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė” direktorė Berutė Laureckienė

Panevėžio lopšelio-darželio “Sigutė” kolektyvas

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos, išsilavinimas Kvalifikacija
1 Berutė Laureckienė Direktorė; aukštasis II vadovų kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja; edukologijos mokslų magistrė
2 Lina Zubkienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis Be kvalifikacinės kategorijos;

mokytoja metodininkė

3 Ingrida Ivanova Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis Mokytoja metodininkė
4 Dalia Tamošiūnaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleginis Mokytoja metodininkė
5 Birutė Čeriaukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis Vyresnioji mokytoja
6 Gitana Oksienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis Vyresnioji mokytoja
7 Regina Macijauskienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis Mokytoja metodininkė
8 Daiva Jankūnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleginis Mokytoja metodininkė
9 Aušra Binkienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleginis Vyresnioji mokytoja
10 Asta Pašakarnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis Vyresnioji mokytoja
11 Miglė Miknevičiūtė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleginis Vyresnioji mokytoja
12 Rimvydė Kundrotaitė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis Vyresnioji mokytoja
13 Monika Vaičiulienė Priešmokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleginis Mokytoja
14 Laima Čivilė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleginis Mokytoja
15 Vitalija Lideikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė; aukštasis Mokytoja metodininkė
16 Jurgita Ramoškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis Mokytoja metodininkė
17 Solveiga Mulevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis Vyresnioji mokytoja
18 Vida Mondeikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja; aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
19 Dalia Žiukienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis Mokytoja
20 Danguolė Povilaitienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštesnysis Mokytoja metodininkė
21 Sigutė Buziliauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja; aukštesnysis Vyresnioji mokytoja
22 Vitalija Rimkuvienė Logopedė; aukštasis Vyresnioji
23 Mila Zajankauskienė Logopedė, spec. pedagogė; aukštasis Metodininkė