Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė” direktorė Berutė Laureckienė

direktore

Panevėžio lopšelio-darželio “Sigutė” kolektyvas

panevezio_sigute

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, išsilavinimas

Kvalifikacija

1.

Berutė Laureckienė

Direktorė, aukštasis

II vadovų kvalifikacinė  kategorija, vyresnioji auklėtoja; edukologijos mokslų magistrė

2.

Lina Zubkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, aukštasis

Be kvalifikacinės kategorijos; vyresnioji auklėtoja

3.

Regina Macijauskienė

Auklėtoja, aukštasis

Auklėtoja metodininkė

4.

Danė Janikūnienė

Auklėtoja, aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

5.

Danguolė Povilaitienė

Auklėtoja, aukštesnysis

Auklėtoja metodininkė

6.

Edita Brazauskienė

Auklėtoja, aukštasis

Auklėtoja metodininkė

7.

Elena Vaitkuvienė

Auklėtoja, aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

8.

Vitalija Lideikienė

Auklėtoja, aukštasis

Auklėtoja metodininkė

9.

Alma Valiukienė

Auklėtoja, aukštasis

Auklėtoja metodininkė

10.

Romalda Gindvilienė

Auklėtoja, aukštasis

Auklėtoja metodininkė

11.

Rakelė Norvaišienė

Auklėtoja, aukštasis

Auklėtoja metodininkė

12.

Rimvydė Kundrotaitė

Auklėtoja, aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

13.

Daiva Jankūnienė

Auklėtoja, aukštasis

Auklėtoja metodininkė

14.

Zita Satkauskienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė; aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

15.

Vida Mondeikienė

Auklėtoja, aukštesnysis, meninio ugdymo pedagogė

Vyresnioji auklėtoja, vyresnioji meninio ugdymo pedagogė

16.

Gitaną Oksienė

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, aukštasis

Auklėtoja

17.

Sandra Mikionienė

Auklėtoja, aukštasis

Auklėtoja

18.

Vitalija Rimkuvienė

Logopedė, aukštasis

Vyresnioji logopedė

19.

Mila Zajankauskienė

Logopedė, aukštasis

Logopedė-metodininkė

20.

Aušra Binkienė

Auklėtoja; aukštasis

Vyresnioji auklėtoja

21.

Irena Adamonienė

Auklėtoja; aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

22.

Jurgita Ramoškienė

Auklėtoja; aukštasis

Auklėtoja metodininkė

23.

Regina Pilinkienė

Auklėtoja; aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja

24.

Sigutė Buziliauskienė

Auklėtoja; aukštesnysis; meninio ugdymo pedagogė; aukštesnysis

Vyresnioji auklėtoja; vyresnioji meninio ugdymo pedagogė

25.

Mila Zajankauskienė

Specialioji pedagogė; aukštasis

Specialioji pedagogė

26.

Vitalija Lideikienė

Socialinė padagogė

Aukštasis-universitetinis

27.

Virgilija Kazlaučiūnienė

Vyriausioji buhalterė