Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė” direktorė Berutė Laureckienė

Panevėžio lopšelio-darželio “Sigutė” kolektyvas

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos, išsilavinimas

Kvalifikacija

1

Berutė Laureckienė

Direktorė; aukštasis

II vadovų kvalifikacinė kategorija, vyresnioji mokytoja; edukologijos mokslų magistrė

2

Lina Zubkienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui; ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis

Be kvalifikacinės kategorijos; vyresnioji mokytoja

3

Ingrida Ivanova

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis

Mokytoja metodininkė

4

Dalia Tamošiūnaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleginis

Mokytoja metodininkė

5

Birutė Čeriaukienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis

Vyresnioji mokytoja

6

Gitana Oksienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis

Mokytoja

7

Regina Macijauskienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis

Mokytoja metodininkė

8

Daiva Jankūnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleg.

Mokytoja metodininkė

9

Aušra Binkienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleginis

Vyresnioji mokytoja

10

Asta Pašakarnienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis

Mokytoja

11

Miglė Miknevičiūtė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleginis

Mokytoja

12

Rimvydė Kundrotaitė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis

Vyresnioji mokytoja

13

Monika Vaičiulienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis koleginis

Mokytoja

14

Iveta Kiškytė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; nebaigtas aukštasis

Mokytoja (Mokosi)

16

Vitalija Lideikienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, socialinė pedagogė; aukštasis

Mokytoja metodininkė

17

Jurgita Ramoškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis

Mokytoja metodininkė

19

Solveiga Mulevičienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis

Vyresnioji mokytoja

20

Vida Mondeikienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja; aukštesnysis

Vyresnioji mokytoja

21

Edita Brazauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja; aukštasis

Mokytoja metodininkė

22

Danguolė Povilaitienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja; aukštesnysis

Mokytoja metodininkė

23

Sigutė Buziliauskienė

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja, meninio ugdymo mokytoja; aukštesnysis

Vyresnioji mokytoja

26

Vitalija Rimkuvienė

Logopedė; aukštasis

Vyresnioji

27

Mila Zajankauskienė

Logopedė, spec. pedagogė; aukštasis

Metodininkė