LOPŠELIO – DARŽELIO „SIGUTĖ” VALDYMO SCHEMA:

 

 • DIREKTORIUS;
 • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui– tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;
 • Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojai – pavaldūs direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
 • Ūkvedys – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą ūkinę veiklą;
 • Sekretorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už raštvedybą ir archyvavimą;
 • Nepedagoginis personalas – tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui;
 • Vyriausiasis buhalteris – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą finansinę veiklą;
 • Apskaitininkas – pavaldus buhalteriui;
 • Vaikų maitinimo ir higienos administratorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako savalaikį valgiaraščių – meniu sudarymą, mitybą, pirminės med. pagalbos teikimą;
 • Logopedas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui; rūpinasi vaikų kalbos, kalbėjimo komunikacijos sutrikimais;
 • Specialusis pedagogas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Rūpinasi vaiko raidos sutrikimais, elgesiu ir emocijomis.