LOPŠELIO – DARŽELIO „SIGUTĖ“ VALDYMO SCHEMA:

 

  • DIREKTORIUS;
  • Direktoriaus pavaduotojas ugdymui– tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už ugdomąją veiklą;
  • Priešmokyklinio ugdymo mokytojai, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, meninio ugdymo mokytojai – pavaldūs direktoriaus pavaduotojui ugdymui;
  • Ūkvedys – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už visą ūkinę veiklą;
  • Sekretorius/administratorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako už raštvedybą ir archyvavimą;
  • Nepedagoginis personalas – tiesiogiai pavaldus ūkvedžiui;
  • Vaikų maitinimo ir higienos administratorius – tiesiogiai pavaldus direktoriui, atsako savalaikį valgiaraščių – meniu sudarymą, mitybą, pirminės med. pagalbos teikimą;
  • Logopedas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui; rūpinasi vaikų kalbos, kalbėjimo komunikacijos sutrikimais;
  • Specialusis pedagogas – pavaldus direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Rūpinasi vaiko raidos sutrikimais, elgesiu ir emocijomis.