SVEIKINAME !

KONKURSĄ DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI LAIMĖJO LINA ZUBKIENĖ ( 0,5 ETATO).

KONKURSAS ORGANIZUOTAS VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2007 M. KOVO 21 D. NUTARIMU NR. 301 „KONKURSŲ PAREIGOMS, ĮTRAUKTOMS Į KONKURSINIŲ PAREIGŲ SĄRAŠĄ, ORGNIZAVIMO TVARKOS APRAŠU“ .

PAREIGAS LINA ZUBKIENĖ UŽIMS 2017-09-01.

geles