Sveikiname su Rugsėjo 1-ąja Mokslo ir žinių diena !!!

RUGSĖJIS

SĖJA SAULĖS SPINDULIUS PRO DEBESĮ.

NUSTEBĘ MEDŽIAI KUŽDASI IR STEBISI:

-TAIP GREITAI REIKIA APDARĄ PAKEISTI

IR RUDENĮ Į ŽALIĄ ŠIRDĮ ĮSILEISTI…

RUGSĖJIS…SĖJA KLEGESĮ IR JUOKĄ,

SUTINKA IŠSIILGUSIUS VAIKUS.

TIK JIS TAIP MOKA: GĖLĖM NUKLOTI

GRĮŽTANČIŲJŲ TAKĄ IR NEJUČIA

ĮTRAUKTI Į DARBŲ VERPETĄ.

JIS VĖL ATĖJO. GAL KITOKS-RIMTESNIS,

KAD VĖL GALĖTUME TAI KAS PRADĖTA TĘSTI.

ATVERKIM ŠIRDIS. ŠYPSENOM

NUSKAIDRINKIM KIEKVIENĄ RYTĄ.

PLAČIAI VAIKYSTĖS DURYS MUMS

IR VĖL ATIDARYTOS

SU MOKSLO IR ŽINIŲ DIENA