Trijų kartų vakaronė

Vėlų rudens metą, kai tradiciniame kalendoriuje švenčių nedaug, lopšelio-darželio „Bitučių“ ir „Žiogelių“ grupių vaikai kartu su savo tėveliais ir seneliais susirinko į tradiciją tapusią šventę – Trijų kartų vakaronę. Ši šventė tai:

  • trijų kartų – (vaikų, tėvų, senelių) bendravimas ir bendradarbiavimas, pagrįstas emocijų ir vertybinių santykių kūrimu;
  • dalijimasis žiniomis ir pagarba duonelei kasdieninei.

Duona – pagrindinis šios šventės akcentas. Apie ją vakaronėje skambėjo dainos, posmai, pasakos, smulkioji tautosaka. „Bitučių“ grupės vaikai (vadovaujami Z. Satkauskienės, G. Oksienės) pristatė spektakliuką „Vištytės pyragas“. „Žiogelių“ grupės pedagogai (J.Ramoškienė, R. Norvaišienė) į šventę įtraukė ir edukacinę duonos kepimo pamokėlę, kurios metu vaikai patys minkė ir kepė sau duonelę.

Vakaronės pabaigoje šeimos pristatė savo gamintus duonos gaminius, gėrimus ir jais pavaišino visus šventės dalyvius. Šventiška ir pakili nuotaika liejosi per kraštus. Visiems buvo gerai ir linksma, o „Bitučių“ grupės vaikai tėvelius ir senelius pasveikino pačių gamintomis vazelėmis ir gėlytėmis. 

Tekstą kūrė priešmokyklinio ugdymo pedagogės Z. Satkauskienė, R. Norvaišienė

                                      Fotografavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė