Turime savanorį!

Atsižvelgiant į JST sprendimą 2022 m. gruodžio 30 d. Nr. 16P-77 (5.26 E), kuriuo buvo pratęsta akreditacija ir įgyvendinat akredituotų savanorius priimančių organizacijų reikalavimus, nuo 2022-12-02 priimtas savanoris Kajus J., Juozo Balčikonio gimnazijos IV klasės gimnazistas.

Džiaugiamės, kad jaunuolis panoro atrasti save savanoriaudamas ikimokyklinio ugdymo mokykloje ir įnešdamas „naujų vėjų“ į mažiausiųjų pasaulį.