Darbo užmokestis

Eil. Nr.

Pareigos

Etatų skaičius

2019m.

Vidutinis darbo užmokestis

Sausio 1d

(Eur.)

1

Direktorius

1

1361,51

2

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1

1063,95

3

Auklėtojas

14,71

1018,94

4

Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,27

1076,12

5

Logopedas

2

1141,65

6

Specialusis pedagogas

0,54

505,40

7

Meninio ugdymo pedagogas

1

1008,60

8

Vaikų maitinimo ir higienos specialistas

1

605,50

9

Apskaitinink

0,5

290,64

10

Ūkvedys

1

595,12

11

Sekretorius

0,75

433,36

12

Auklėtojo padėjėjas

11

583,00

13

Sandėlininkas

1

577,82

14

Virėjas

3

578,97

15

Pagalbinis darbininkas

0,75

416,25

16

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas

0,5

277,50

17

Elektrikas

0,5

292,37

18

Santechnikas

0,5

277,50

19

Valytojas

0,75

416,25

20

Kiemsargis

1

555,00

21

Sargas

2,5

777,00