Eil. Nr.

 

Pareigos

Etatų

skaičius

2023 m.

pagrindinis vidutinis darbo užmokestis

sausio 1 d.

(Eur.)

1. Direktorius 1 *
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 15,16 1718,64
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 3,37 1724,22
5. Meninio ugdymo mokytojas 1 *
6. Logopedas 2 1841,40
7. Specialusis pedagogas 0,17 *
8. Socialinis pedagogas 0,37 *
9. Ūkvedys 1 *
10. Vaikų maitinimo ir higienos administratorius 1 *
11. Administratorius 0,25 *
12. Sekretorius 0,75 *
13. Sandėlininkas 1 *
14. Elektrikas 0,5 *
15. IU ir PU mokytojo padėjėjas 11 985,80

16.

Mokytojo padėjėjas 0,5 *

17.

Virėjas 3 992,00

18.

Pagalbinis darbininkas 0,75 *

19.

Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 0,5 420,00
20. Santechnikas 0,5 420,00
21. Valytojas  0,75 *
22. Aplinkos tvarkytojas 1 840,00
Iš viso: 46,57 *