Eil. Nr.

Pareigos

Etatų skaičius

 

2017 m.

Vasario 1 d.

Vidutinis darbo užmok.

(Eur.)

2018 m.

Sausio 1 d.

Vidutinis darbo užmok.

(Eur.)

1. Direktorius 1 1078,49 1042,78
2. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 1

 

725,58 707,55
3, Auklėtojas 14,71 691,97 710,97
4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3,27 740,58 741,67
5. Logopedas 2 680,24 697,74
6 Specialusis pedagogas 0,54 284,70 291,92
7. Meninio ugdymo pedagogas 1 656,42 669,12
8. Vyr.buhalteris 1 707,31 800,30
9. Vaikų maitinimo ir higienos specialistas 1 417,60 439,90
10. Apskaitininkė

Nuo 2018 01, 0,5 et.

0,75 298,52 209,35
11. Ūkvedys 1 411,08 455,80
12. Sekretorius 0,75 295,58 312,04
13. Auklėtojo padėjėjas 11 398,83 420,03
14. Sandėlininkas 1 391,50 413,40
15. Skalbėjas 1 380
16. Virėjas 3 394,11 416,05
17. Pagalbinis darbininkas 0,75 285 300
18. Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 0,5 190 200
19. Elektrikas 0,5 200,32 210,68
20. Santechnikas 0,5 190 200
21. Valytojas 0,75 285 300
22. Kiemsargis 1 380 400
23. Sargas 2,5 532 560