2021 M finansinių ataskaitų rinkinys

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  2021 METŲ III KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

Mokesčio įstaigos reikmėms panaudojimas 2021 I pusmetis

Finansinės būklės ataskaita 2021-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2021-03-31

 

2020 metai

2020 M finansinių ataskaitų rinkinys

Lėšų panaudojimas 2020

įstaigos reikmės 2020

Lėšų paskirstymo ir panaudojimo ataskaita

Lėšų panaudojimas 2020 metai

 

2019 metai

2019 M FINANSINĖS ATASKAITOS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2019 METŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

 

2018 metai

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2018 METŲ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  2018 METŲ III KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  2018 METŲ II KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  2018 METŲ I KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

 

2017 metai

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2017 METŲ FINNSINĖ ATSKAITOMYBĖ

parsisiųsti .ZIP formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  2017 METŲ III KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

parsisiųsti .ZIP formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  2017 METŲ II KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

parsisiųsti .ZIP formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  2017 METŲ I KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

parsisiųsti .ZIP formatu

 

 

2016 metai

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  2016 METŲ METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

parsisiųsti .ZIP formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2016 METŲ III KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

parsisiųsti .ZIP formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO SIGUTĖ“ 2016 METŲ II KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

parsisiųsti .ZIP formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO SIGUTĖ“  2016 METŲ I KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

parsisiųsti .ZIP formatu

 

 

2015 metai

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO SIGUTĖ“  2015 METŲ METINĖ FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ

parsisiųsti .ZIP formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO SIGUTĖ“  2015 METŲ III KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

parsisiųsti .RAR formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO SIGUTĖ“  2015 METŲ II KETV. TARPINĖS ATSISKAITYMO FORMOS

parsisiųsti .RAR formatu