ĮSTAIGOS VIZIJA

  • Moderni, atvira kaitai, nuolatos auganti ir auginanti ikimokyklinio ugdymo mokykla.

 

ĮSTAIGOS MISIJA

  • Teikti kokybiškas, inovatyvias ugdymo(-si) paslaugas, atsižvelgiant į visos bendruomenės poreikius.

 

ĮSTAIGOS STRATEGINIAI TIKSLAI

  • Stiprinti ikimokyklinio ugdymo mokyklos veiksmingumą.
  • Plėtoti tvarią mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą.
  • Skatinti aktyvią lopšelio-darželio personalo politiką.