NEFORMALUS ŠVIETIMAS

happy-kids-clipart-transparent

ANGLŲ KALBA – VšĮ „American English School“

SPORTINIAI ŠOKIAI –  mokytoja Monika Žarskuvienė

KREPŠINIS – VŠĮ „Aukštaitijos krepšinio mokykla“

LEGO BŪRELIS  – VŠĮ „Edukaciniai renginiai“

ROBOTIKA – VŠĮ „Robotikos akademija“

FUTBOLAS – VŠĮ „Naujieji projektai“

GAMTOS BŪRELIS – vadovė Lina Zubkienė

TENISAS – atsakinga mokytoja I. Ivanova


PROGRAMOS:

Dalyvaujame:

Tarptautinėse programose:

  1. Besimokančios mokyklos internetinis mokytojų portalas ES programos „Erasmus+“  platforma „eTwining“.
  2. The Incredible Years JAV „Neįtikėtini metai“ (tėvams).

Respublikinėse:

  1. Sveikos gyvensenos „Sveika mokykla“, „Aktyvi mokykla“
  2.  Socialinio emocinio intelekto ugdymo „Kimochi“
  3. Ankstyvosios prevencijos socialinių įgūdžių.
  4. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų prevencija.
  5. Gyvenimo įgūdžių ugdymo „Zipio draugai“.
  6. Smurto ir patyčių prevencija.

Projektuose:

  1. Nacionaliniame projekte „Sveikatiada“.
  2. Lietuvos ikimokyklinių įstaigų projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“.