STEAM – ugdymo metodas susidedantis iš gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos mokslų, menų ir matematikos. Vaikai skatinami ieškoti kūrybiškų sprendimų, įgyti naują požiūrį į juos supančius reiškinius, įgydami žinių ir informacijos iš įvairių mokslo sričių.

Šis holistinis ugdymas suteikia vaikams visus išteklius, kurių jiems reikia visapusiškam vystymuisi, ir sujungia įgytas žinias su jų kasdieniu gyvenimu. Vaikai gali rizikuoti, aktyviai dalyvauti patyriminėje veikloje ir efektyviai bendradarbiauti su kitais.

STEAM holistinis ugdymas padeda vaikams įgyti žinių, įgūdžių ir gebėjimų, kad jie ateityje taptų išradėjais ir novatoriškais mokslininkais.