Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-01-26 įsakymu Nr. A-112 „Dėl ikimokyklinio ugdymo mokyklų darbo sustabdymo 2024 m. vasaros laikotarpiu“ lopšelis-darželis „Sigutė“ 2024 metų LIEPOS mėnesį NEDIRBS. Esant poreikiui vaikų ugdymą užtikrins lopšelis-darželis „Rūta“. Laikui bėgant bus pateikta daugiau informacijos.


Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d.  sprendimu Nr. 1-425 (atsisiųsti/peržiūrėti):

  • PRAŠYMAI dėl priėmimo vasaros laikotarpiui teikiami mokyklos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimą. Vadovaujantis prašymais sudaromos NAUJOS grupės ir pasirašomos ugdymo sutartys dėl sutartų paslaugų teikimo vasaros laikotarpiui.
  • Grupės vasaros laikotarpiui formuojamos NAUJAI ir sumažėjus vaikų skaičiui PERFORMUOJAMOS, todėl vaikas gali būti perkeliamas į kitą grupę.
  • Vasaros metu vaikui nelankant įstaigos daugiau kaip 50 proc. einamojo mėnesio dienų, mokyklos direktoriaus sprendimu gali būti nutraukiama ugdymo vasaros laikotarpiu sutartis.
  • Prašymas priimti vasaros laikotarpiui (atsisiųsti)