2023 m. VASARA

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-01-30 įsakymu Nr. A-92 (atsisiųsti/peržiūrėti) Panevėžio lopšelis-darželis „Sigutė“ 2023 m. LIEPOS MĖNESĮ NEDIRBS! Esant poreikiui vaikų ugdymą liepos 1-31 dienomis užtikrins lopšelis-darželis „Rūta“.

Prašytume iš anksto pagalvoti apie atostogų laiką. Apie tai, kokius veiksmus turėsite atlikti (prašymų pateikimas, darbas birželio ir rugpjūčio mėn. ir pan.) informuosime vėliau.

Kilus klausimams, prašome kreiptis į lopšelio-darželio „Sigutė“ administraciją!


 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d.  sprendimu Nr. 1-425 (atsisiųsti/peržiūrėti):

  • PRAŠYMAI dėl priėmimo vasaros laikotarpiui teikiami mokyklos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimą. Vadovaujantis prašymais sudaromos NAUJOS grupės ir pasirašomos ugdymo sutartys dėl sutartų paslaugų teikimo vasaros laikotarpiui.
  • Grupės vasaros laikotarpiui formuojamos NAUJAI ir sumažėjus vaikų skaičiui PERFORMUOJAMOS, todėl vaikas gali būti perkeliamas į kitą grupę.
  • Vasaros metu vaikui nelankant įstaigos daugiau kaip 50 proc. einamojo mėnesio dienų, mokyklos direktoriaus sprendimu gali būti nutraukiama ugdymo vasaros laikotarpiu sutartis.
  • Prašymas priimti vasaros laikotarpiui (atsisiųsti)