Darželyje maitinimo paslaugą teikia Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ virtuvė


VALGIARAŠČIAI

1 savaitėLopšelis (atsisiųsti/peržiūrėti); Darželis (atsisiųsti/peržiūrėti)

2 savaitėLopšelis (atsisiųsti/peržiūrėti)Darželis (atsisiųsti/peržiūrėti)

3 savaitėLopšelis (atsisiųsti/peržiūrėti)Darželis (atsisiųsti/peržiūrėti)


Visais rūpimais klausimais dėl vaikų maitinimo įstaigoje galima kreiptis į vaikų maitinimo ir higienos administratorę Vilmą Jakševičienę Tel. 8( 45) 462 350.


ĮSTAIGAI MAISTO PRODUKTUS TIEKIA:

 • UAB „Viržis“
 • UAB „Niklita“
 • UAB „Panevėžio bičiulis“
 • AB „Žemaitijos pienas“
 • UAB „Vilguva“
 • UAB „Impelis LT“
 • UAB „Sampsonas“
 • UAB „Handelshus“
 • UAB „Panevėžio citma“
 • UAB „Garliavos duona“

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.  Tel. 8 800 40403 (nemokamas)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamentas. Tel. 8( 45) 431 312

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Panevėžio departamentas. Tel.8 (45) 461 081


 

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE (NUO 2022-09-01)

Grupės pavadinimas Pusryčių mokestis, Eur Pietų mokestis, Eur Vakarienės mokestis, Eur 2 kartų maitinimo mokestis, Eur 3 kartų maitinimo mokestis, Eur
Lopšelio 0,68 1,47 0,68 2,15 2,83
Darželio 0,77 1.68 0,77 2,45 3,22
Priešmokyklinės 0,77 Nemokami 0,77 0,77 1,54

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.
Mokesčiui už maitinimą taikomos lengvatos. Šią informaciją teikia direktorius, grupių mokytojai.

 

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLOSE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS 

Nuoroda į dokumentą:   https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=1d553e6001a911ed8fa7d02a65c371ad


NEMOKAMAS MAITINIMAS

 • SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SIGUTĖ“ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS (atsisiųsti/peržiūrėti)
 • VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA (patvirtinta 2023-02-03 įsakymu Nr. V.1.6/19) (atsisiųsti/peržiūrėti)