SIGUTĖS KARUSELĖ (foto galerija ir komentarai)

1 2 3 12

„KURIU KARŪNĄ…“

Panevėžio lopšelio-darželio vaikučiai birželio paskutinę savaitę dalyvavo dvejuose projektuose: Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Linelis“ respublikiniame projekte ,,Joninių vainikas“, siekdami  puoselėti Joninių (Rasos) šventės tradicijas, papročius. Pažinę lauko pievų, sodų augalų grožį, jie sužinojo, kad Joninių (Rasos) šventės ištakos siejamos su mistine šio reiškinio prasme, kurią suteikė mūsų protėviai. Vaikai džiaugėsi žaluma, ryškiais, spalvingais, įvairiaspalviais žiedais. Auklėtojos skatino išradingumą, originalumą, ieškant meniškų sprendimo būdų, pinant vainikus, juos komponuojant erdvėse. Vaikai buvo aktyvūs ir pasiekė bendro tikslo, teigiamų emocijų, o svarbiausia -vainikai vaikams labai patiko!

Vilniaus raj. Riešės vaikų darželio Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus kūrybiniame – meniniame projekte Kuriu karūną Mindaugui”. Liepos 6-ąją minėsime Lietuvos 767 –ąjį gimtadienį, Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Todėl siūlome šią dieną minėti pasitelkiant aiškius, žaismingus ir vaikų mėgstamus simbolius: pasipuošime Karaliaus Mindaugo bei kitų Lietuvos kunigaikščių ir didikų karūnomis. Karūna – svarbiausias karalystės ir tos šalies karaliaus valdžios simbolis, puošnus galvos papuošimas, kartais dar vadinamas karališkuoju vainiku, skrybėle ar tiesiog karaliaus kepure. Nuo seniausių laikų karūna laikoma ne tik karaliaus didybės ir galybės simboliu, bet ir valstybės simboliu. Karūnų blizgesys ir karališkoji didybė viliojo pasaulio galinguosius, ir jie dėl jos nuolat varžydavosi ir grumdavosi. Dėl karūnų garbės kildavo karai, buvo daug nelaimių ir negandų. Jos buvo vagiamos ir slepiamos, buvo gerbiamos ir niekinamos, bet ir saugojamos, perduodamos iš kartos į kartą. Vaikai su pasididžiavimu kūrė savąją karūną, kuria pasipuoš liepos 6- ąją dieną.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Zita Satkauskienė

SUGRĮŽTUVIŲ AKCIJA „PASIILGAU SIGUTĖS“

Po ilgo karantino šią savaitę į grupes jau susirinko didelė dalis ilgai lauktų vaikų. Jie pasiilgo savo auklėtojų ir draugų, o mes pasiilgome vaikų.

Darželio bendruomenė kviesdama  vaikus sugrįžti į grupes suorganizavo akciją „Pasiilgau Sigutės!“

„Spalvota vaikystės diena“

Birželio 1-oji – tarptautinė vaikų gynimo diena bei kalendorinės vasaros pradžia. Ši diena – tai priminimas visuomenei apie būtinybę saugoti ir gerbti vaikų teises.

Juk vaikai – tai ne maži žmonės, o dideli pasaulio stebuklai…Jie turi teisę žaisti, mokytis, klysti, sakyti tai, ką galvoja, mylėti ir būti mylimais.

Šįsyk vaikystės dieną šventėme nuotaikingai ir spalvingai. Kūrybingos pedagogės pagal pasirinktą spalvą sugalvojo grupės vaikams linksmybių, įdomių atrakcijų tiek grupėje, tiek lauke. Vaikai žaidė balionais, pūtė muilo burbulus, lenktyniavo draugiškose estafetėse bei vaišinosi skanėstais t. y. arbūzu, kukurūzais, žele, javainių batonėliais, sausainiais, užgerdami sultimis.

Vaikystės dieną pedagogai labai stengėsi pradžiuginti mažas vaikų širdeles bei parodyti jiems išskirtinį dėmesį. Juk vaikai tai gyvenimo gėlės, kurios auga taip, kaip jas prižiūri!

Trumpalaikio projekto „Trisdešimt metelių laisvoje Lietuvėlėje“ akimirkos

 

Nešiokis Lietuvą.

Mokyk vaikus Lietuvos,

Padainuok jiems apie Lietuvą.

Ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė.

(V. Landsbergis)

Tauta, Tėvynė, šalis, gimtinė, tėviškė…tai žodžiai suplaukiantys į vieną bendrą žodį -LIETUVA.

Lopšelio-darželio bendruomenė (pedagogai, tėvai, ugdytiniai) vasario-kovo mėnesius paskyrė Lietuvai, jos kalbai, papročiams, tradicijoms.

Projektas „30 metelių laisvoje Lietuvėlėje“ subūrė visą bendruomenę susitelkti vardan tėvynės Lietuvos, įprasminti lietuvių kalbos grožį eilėse, dainose, kūrybiniuose darbuose ir išugdė vaikų bei suaugusiųjų tautiškumo, pilietiškumo, patriotiškumo įgūdžius.

Kelis mėnesius vykusios projektinės veiklos, bendruomeniniai renginiai – Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo dienų minėjimai, meninio skaitymo konkursas „Mūsų žodeliai -Tau Lietuvėle!“, tradicinė Užgavėnių šventė ir Kaziuko mugės šurmulys, susietas tautinėmis tradicijomis, liaudies  papročiais bei Lietuvos simbolikos akcentais, tarpdarželinė – l/d „Sigutės“ ir Kastyčio Ramanausko priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?“sustiprino kiekvieno iš mūsų meilės tautai, tikėjimo, tolerancijos, laisvės ir nepriklausomybės jausmą, pagilino žinių akiratį.

„Tiktai mūsų meilėj – tu didžiulė,

Mūsų delnuose tu – nesudeginama.

Mūsų ilgesy – brangiausia pasaka.

Mūsų akyse tu – saulės kraštas.“  (ištrauka iš J. Degutytės eil. „Mažutė“)

 

Tekstą kūrė ir nuotraukas fotografavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

 

 

 

Kaziuko mugės šurmulys

Kovo 4 d. yra Šventojo Kazimiero vardadienis. Kazimiero vardo diena pagal nuo seno susiklosčiusias tradicijas Lietuvoje minima kur kas iškilmingiau už kitus vardadienius. Kazimierinių metu pasveikinami Kazimierai ir Kazimieros. Ši šventė dabar labiau siejama su populiaria visoje Lietuvoje Kaziuko muge. Ugdytiniai su pedagogais įsijungė į bendrą projekto “30 metelių Laisvoj Lietuvėlėj” veiklą ir paminėjo renginiu “Gurgu gurgu į Kaziuko turgų”.

Kelias savaitės vaikai gamino suvenyrus, kūrė darbelius Lietuvai ir juos atnešė į Kaziuko turgų. Meninio ugdymo pedagogė Sigutė Buziliauskienė išmokė “Pelėdžiukų” ir “Bitučių” grupių vaikus lietuvių liaudies ratelių, o šventinę dieną – abi meninio ugdymo pedagogės Sigutė ir Vida apsirengusios Kaziuku ir Kazyte grojo, dainavo bei linksmino mugės svečius.

Tėveliai pagamino įvairių skanumynų, kuriuos vyresni vaikai labai greitai pardavė mugės metu. Mugėje vaikai ne tik pardavinėjo ir pirko, bet ir derėjosi, dovanojo ar net mainėsi savo prekėmis. Ugdytiniai įgavo pirmuosius verslumo įgūdžius, o šokiai, rateliai ir smagi lietuviška muzika pagyvino Kaziuko mugę.

Tekstas ir nuotraukos priešmokyklinio ugdymo pedagogės Zitos Satkauskienės

VEJAM ŽIEMĄ LAUK

Žiema, žiema lauk iš kiemo!

Mes pavasarėlio laukiam…

O kas gi nelaukia pavasario? Kaip jis ateis be tradicinio Užgavėnių šurmulio?

Vasario 25 d. mažieji lopšelio-darželio velniūkščiai, raganos, čigonai , ožka su ožkyte šaukdami, šūkaudami, muzikiniais instrumentais mušdami vijo žiemą iš kiemo.

Baltoji ožkelė su ožkyte bei čigoniukai pamokė vaikučius šokių ir dainų, palaistė visus vandenėliu, kad vaikai geri ir dideli užaugtų bei pavaišino visus lopšelio-darželio darbuotojus skaniais miltiniais blynais.

Tikimės, kad žiema jau šiais metais nebeprabus, o pavasaris lyg vikrus žirgas dideliais šuoliais jau labai greitai atšuoliuos pas mus.

Tekstą kūrė  ir fotografavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

TARPDARŽELINĖS  VIKTORINOS „IŠ PAUKŠTELIŲ GYVENIMO…“ AKIMIRKOS

Vasario 26-ą dieną darželyje vyko tarpdarželinė viktorina „Iš paukštelių gyvenimo…“. Joje dalyvavo mūsų darželio priešmokyklinukai ir svečiai – Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinės „Smagučių“ grupės vaikai.

Mažieji gamtos bičiuliai atsakingai atliko įvairias užduotis: dalyvavo protų mūšyje, sprendė kryžiažodžius, dėliojo dėliones, minė mįsles, bandė atpažinti paukštelių balsus, kūrybiškai atliko muzikinės skrynelės užduotis.

Ugdytiniai, kupini drąsos ir entuziazmo siekė pirmauti ir laimėti. Komandų jėgos buvo lygios – nugalėjo draugystė!

Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti padėkomis, suvenyriniais paukšteliais, saldžiais siurprizais. Mokytojoms už vaikų paruošimą viktorinai ir jiems suteiktas žinias įteikti padėkos raštai.

Dėkojame lopšelio-darželio „Žibutė“ administracijai už bendradarbiavimą ugdant pažintinius vaikų gebėjimus ir suteiktą galimybę vaikams dalyvauti bendrame renginyje „Sigutės“ lopšelyje-darželyje, vykdant Gamtos mokyklos inicijuotą akciją „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“.

Viktorinos organizatorės-pedagogės:

Regina Macijauskienė ir Lina Zubkienė

Šventinis rytmetis  „Mūsų žodeliai – Tau Lietuvėle!“

Lietus

           Laukimas

                           Laimė

                                     Lelija

                                               Liepų svaigus kvepėjimas – visa telpa į tavo trumpą vardą –

                                                         LIETUVA.

                                                                                    (J. Degutytė)

Vasario 16-oji  svarbi ir reikšminga diena kiekvienam lietuviui gerbiančiam savo šalies praeitį.

Lopšelio-darželio ugdytiniai su pedagogais įsijungė į bendrą projekto „30 metelių Laisvoj Lietuvėlėj“ veiklą, kuri tęsis iki kovo 11 dienos. Savaitės pradžioje bendruomenės nariai papuošė įstaigos langus, vaikai sukūrė darbelius Lietuvai ir jais papuošė įstaigos edukacines erdves. Socialiniai partneriai – Rožyno progimnazijos mokiniai nustebino vaikučius tautiniu koncertu, o vasario 14 d. vyko šventinis rytmetis lopšelio-darželio bendruomenei „Myliu Lietuvą“, skirtas Lietuvos atkūrimo dienai paminėti. Tautinė giesmė, ugdytinių gražiausios eilės, dainos ir šokiai paliko neišdildomą Lietuvos meilės, laisvės ir vienybės įspūdį.

Tekstą kūrė ir fotografavo  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

TĖVAI – TĖVAMS. NAUDINGA – PRAKTIŠKA – ĮDOMU

Vasario 5 dienos vakarą lopšelio-darželio bendruomenė susirinko į Tėvų klubo organizuojamą susitikimą su „Katinėlių“ grupės ugdytinio Vyčio Brazaičio tėveliu, šeimos gydytoju Eimantu Brazaičiu. Susitikimo-pokalbio metu gydytojas tėveliams bei pedagogams papasakojo apie dažniausias vaikų infekcijas, jų simptomus, gydymo galimybes bei daromas klaidas, pateikė bazinę informaciją apie skiepus. Dėkojame tėveliui E. Brazaičiui už naudingai, praktiškai ir įdomiai perteiktą informaciją, kuri aktuali kiekvienam tėveliui, pedagogui, darbuotojui. Džiaugiamės nuoširdžiu pašnekesiu ir turiningai praleistu laiku drauge. Ačiū dalyvavusiems.

Respublikinei kūrybinių darbų parodai „Kalėdų Senelio batai“ įsibėgėjus…

Kur  dingo žiema? Jos pramogos ir malonumai? Kodėl vietoj sniego vis dažniau regime darganą ir lietų?  Galbūt šis metų laikas sumanė pažaisti slėpynių?

O taip! Mūsų mažieji lopšelio-darželio vaikučiai gražiausias metų šventes pasitiko linksmai  pramogaudami bei žaisdami su Kalėdų Seneliais. Šiais metais įstaigos vidaus erdves papuošė įspūdingi Kalėdų Senelio batai!

Jūs tik pažvelkite, kokių grožybių respublikinei ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų parodai „Kalėdų Senelio batai“ sukūrė dalyviai!

Organizatoriai: ikimokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės R. Macijauskienė ir J. Ramoškienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

1 2 3 12