PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“  PRIĖMIMO  Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS 

parsisiųsti „PDF“ formatu