VAIKŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ GRUPES UGDYTIS PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS (2021 m. gegužės 26 d. Nr. 1-180)

parsisiųsti „Pdf“ formatu

PRAŠYMĄ UŽPILDYTI GALIMA: