Naujienos

2023 m. vasara

 

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 29 d.  sprendimu Nr. 1-425 (atsisiųsti/peržiūrėti):

  • PRAŠYMAI dėl priėmimo vasaros laikotarpiui teikiami mokyklos darbuotojui, atsakingam už vaikų priėmimą. Vadovaujantis prašymais sudaromos NAUJOS grupės ir pasirašomos ugdymo sutartys dėl sutartų paslaugų teikimo vasaros laikotarpiui.
  • Grupės vasaros laikotarpiui formuojamos NAUJAI ir sumažėjus vaikų skaičiui PERFORMUOJAMOS, todėl vaikas gali būti perkeliamas į kitą grupę.
  • Vasaros metu vaikui nelankant įstaigos daugiau kaip 50 proc. einamojo mėnesio dienų, mokyklos direktoriaus sprendimu gali būti nutraukiama ugdymo vasaros laikotarpiu sutartis.
  • Prašymas priimti vasaros laikotarpiui (atsisiųsti)

Turime savanorį!

Atsižvelgiant į JST sprendimą 2022 m. gruodžio 30 d. Nr. 16P-77 (5.26 E), kuriuo buvo pratęsta akreditacija ir įgyvendinat akredituotų savanorius priimančių organizacijų reikalavimus, nuo 2022-12-02 priimtas savanoris Kajus J., Juozo Balčikonio gimnazijos IV klasės gimnazistas.

Džiaugiamės, kad jaunuolis panoro atrasti save savanoriaudamas ikimokyklinio ugdymo mokykloje ir įnešdamas „naujų vėjų“ į mažiausiųjų pasaulį.

Atidaryta Vaiko teisių linija!

Praėjusią savaitę buvo atidaryta Vaiko teisių linija, į kurią skambinti ir konsultuotis gali tiek vaikai, tiek suaugusieji. O nuo šiandien galimybės visuomenei konsultuotis dar labiau plečiamos – kreiptis galima ir tiesioginiais pokalbiais internetu.

Taip pat startuoja nauja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos internetinė svetainė
https://vaikoteises.lrv.lt, o kartu su ja ir nauja galimybė konsultuotis ir tartis su vaiko teisių gynėjais visais su vaiko
teisėmis susijusiais klausimais ne tik nemokamu telefono numeriu 8 800 10 800 ar pateikiant užklausą elektroniniu
paštu konsultacijos@vaikoteises.lt bet ir inicijuojant realaus laiko pokalbį (angl. „chat“) naujojoje internetinėje
svetainėje, užpildžius tam skirtą laukelį „Pasikalbėkime“. Realaus laiko pokalbiai vykdomi tik Vaiko teisių linijos darbo valandomis.

Primename, kad Vaiko teisių linijos darbo laikas:

 Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8:00 iki 19:00 val.
 Penktadieniais nuo 8:00 iki 18:00 val.
 Šeštadieniais – sekmadieniais ir švenčių dienomis – nedirba.
Prieššventinėmis dienomis konsultacijos teikiamos viena valanda trumpiau.