admin

Kaziuko mugės šurmulys

Kovo 4 d. yra Šventojo Kazimiero vardadienis. Kazimiero vardo diena pagal nuo seno susiklosčiusias tradicijas Lietuvoje minima kur kas iškilmingiau už kitus vardadienius. Kazimierinių metu pasveikinami Kazimierai ir Kazimieros. Ši šventė dabar labiau siejama su populiaria visoje Lietuvoje Kaziuko muge. Ugdytiniai su pedagogais įsijungė į bendrą projekto “30 metelių Laisvoj Lietuvėlėj” veiklą ir paminėjo renginiu “Gurgu gurgu į Kaziuko turgų”.

Kelias savaitės vaikai gamino suvenyrus, kūrė darbelius Lietuvai ir juos atnešė į Kaziuko turgų. Meninio ugdymo pedagogė Sigutė Buziliauskienė išmokė “Pelėdžiukų” ir “Bitučių” grupių vaikus lietuvių liaudies ratelių, o šventinę dieną – abi meninio ugdymo pedagogės Sigutė ir Vida apsirengusios Kaziuku ir Kazyte grojo, dainavo bei linksmino mugės svečius.

Tėveliai pagamino įvairių skanumynų, kuriuos vyresni vaikai labai greitai pardavė mugės metu. Mugėje vaikai ne tik pardavinėjo ir pirko, bet ir derėjosi, dovanojo ar net mainėsi savo prekėmis. Ugdytiniai įgavo pirmuosius verslumo įgūdžius, o šokiai, rateliai ir smagi lietuviška muzika pagyvino Kaziuko mugę.

Tekstas ir nuotraukos priešmokyklinio ugdymo pedagogės Zitos Satkauskienės

VEJAM ŽIEMĄ LAUK

Žiema, žiema lauk iš kiemo!

Mes pavasarėlio laukiam…

O kas gi nelaukia pavasario? Kaip jis ateis be tradicinio Užgavėnių šurmulio?

Vasario 25 d. mažieji lopšelio-darželio velniūkščiai, raganos, čigonai , ožka su ožkyte šaukdami, šūkaudami, muzikiniais instrumentais mušdami vijo žiemą iš kiemo.

Baltoji ožkelė su ožkyte bei čigoniukai pamokė vaikučius šokių ir dainų, palaistė visus vandenėliu, kad vaikai geri ir dideli užaugtų bei pavaišino visus lopšelio-darželio darbuotojus skaniais miltiniais blynais.

Tikimės, kad žiema jau šiais metais nebeprabus, o pavasaris lyg vikrus žirgas dideliais šuoliais jau labai greitai atšuoliuos pas mus.

Tekstą kūrė  ir fotografavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

TARPDARŽELINĖS  VIKTORINOS „IŠ PAUKŠTELIŲ GYVENIMO…“ AKIMIRKOS

Vasario 26-ą dieną darželyje vyko tarpdarželinė viktorina „Iš paukštelių gyvenimo…“. Joje dalyvavo mūsų darželio priešmokyklinukai ir svečiai – Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinės „Smagučių“ grupės vaikai.

Mažieji gamtos bičiuliai atsakingai atliko įvairias užduotis: dalyvavo protų mūšyje, sprendė kryžiažodžius, dėliojo dėliones, minė mįsles, bandė atpažinti paukštelių balsus, kūrybiškai atliko muzikinės skrynelės užduotis.

Ugdytiniai, kupini drąsos ir entuziazmo siekė pirmauti ir laimėti. Komandų jėgos buvo lygios – nugalėjo draugystė!

Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti padėkomis, suvenyriniais paukšteliais, saldžiais siurprizais. Mokytojoms už vaikų paruošimą viktorinai ir jiems suteiktas žinias įteikti padėkos raštai.

Dėkojame lopšelio-darželio „Žibutė“ administracijai už bendradarbiavimą ugdant pažintinius vaikų gebėjimus ir suteiktą galimybę vaikams dalyvauti bendrame renginyje „Sigutės“ lopšelyje-darželyje, vykdant Gamtos mokyklos inicijuotą akciją „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“.

Viktorinos organizatorės-pedagogės:

Regina Macijauskienė ir Lina Zubkienė

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

 

Informacija apie mokestį už darželį

Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 patvirtintu ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu” ir 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-160, 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 patvirtintais aprašo pakeitimais.

parsisiųsti Word formatu

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE (nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Grupės pavadinimas

Pietų mokestis

Pusryčių

mokestis

Vakarienės mokestis

2 kartų

maitinimo išlaidos

3  kartų

maitinimo išlaidos

Lopšelio grupė

1,03 €

0,48 €

0,48 €

1,51 €

1,99 €

Darželio grupė

1,18 €

0,54 €

0,54 €

1,72 €

2,26 €

Priešmokyklinė grupė

1,18 €

0,54 €

0,54 €

1,72 €

2,26 €

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.
Mokesčiui už maitinimą taikomos lengvatos. Šią informaciją teikia direktorius, grupių auklėtojai.

Šventinis rytmetis  „Mūsų žodeliai – Tau Lietuvėle!“

Lietus

           Laukimas

                           Laimė

                                     Lelija

                                               Liepų svaigus kvepėjimas – visa telpa į tavo trumpą vardą –

                                                         LIETUVA.

                                                                                    (J. Degutytė)

Vasario 16-oji  svarbi ir reikšminga diena kiekvienam lietuviui gerbiančiam savo šalies praeitį.

Lopšelio-darželio ugdytiniai su pedagogais įsijungė į bendrą projekto „30 metelių Laisvoj Lietuvėlėj“ veiklą, kuri tęsis iki kovo 11 dienos. Savaitės pradžioje bendruomenės nariai papuošė įstaigos langus, vaikai sukūrė darbelius Lietuvai ir jais papuošė įstaigos edukacines erdves. Socialiniai partneriai – Rožyno progimnazijos mokiniai nustebino vaikučius tautiniu koncertu, o vasario 14 d. vyko šventinis rytmetis lopšelio-darželio bendruomenei „Myliu Lietuvą“, skirtas Lietuvos atkūrimo dienai paminėti. Tautinė giesmė, ugdytinių gražiausios eilės, dainos ir šokiai paliko neišdildomą Lietuvos meilės, laisvės ir vienybės įspūdį.

Tekstą kūrė ir fotografavo  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė