admin

1 2 3 15

Trumpalaikio projekto „Trisdešimt metelių laisvoje Lietuvėlėje“ akimirkos

 

Nešiokis Lietuvą.

Mokyk vaikus Lietuvos,

Padainuok jiems apie Lietuvą.

Ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė.

(V. Landsbergis)

Tauta, Tėvynė, šalis, gimtinė, tėviškė…tai žodžiai suplaukiantys į vieną bendrą žodį -LIETUVA.

Lopšelio-darželio bendruomenė (pedagogai, tėvai, ugdytiniai) vasario-kovo mėnesius paskyrė Lietuvai, jos kalbai, papročiams, tradicijoms.

Projektas „30 metelių laisvoje Lietuvėlėje“ subūrė visą bendruomenę susitelkti vardan tėvynės Lietuvos, įprasminti lietuvių kalbos grožį eilėse, dainose, kūrybiniuose darbuose ir išugdė vaikų bei suaugusiųjų tautiškumo, pilietiškumo, patriotiškumo įgūdžius.

Kelis mėnesius vykusios projektinės veiklos, bendruomeniniai renginiai – Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo dienų minėjimai, meninio skaitymo konkursas „Mūsų žodeliai -Tau Lietuvėle!“, tradicinė Užgavėnių šventė ir Kaziuko mugės šurmulys, susietas tautinėmis tradicijomis, liaudies  papročiais bei Lietuvos simbolikos akcentais, tarpdarželinė – l/d „Sigutės“ ir Kastyčio Ramanausko priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?“sustiprino kiekvieno iš mūsų meilės tautai, tikėjimo, tolerancijos, laisvės ir nepriklausomybės jausmą, pagilino žinių akiratį.

„Tiktai mūsų meilėj – tu didžiulė,

Mūsų delnuose tu – nesudeginama.

Mūsų ilgesy – brangiausia pasaka.

Mūsų akyse tu – saulės kraštas.“  (ištrauka iš J. Degutytės eil. „Mažutė“)

 

Tekstą kūrė ir nuotraukas fotografavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

 

 

 

Nuotolinio ugdymo iššūkiai

Nuotolinio ugdymo iššūkiai

Pastarųjų mėnesių ugdomojo proceso pasikeitimai įtakojo pedagogų ir įstaigos bendruomenės darbą, įnešė daug naujų iššūkių mums visiems. Nerimavome kaip užtikrinsime vaikų kokybišką ugdymą, kokiais būdais ir priemonėmis gausime jų grįžtamąjį ryšį, kaip pavyks dirbti bendradarbiaujant su tėvais.

Pasitelkę informacines nuotolinio ugdymo platformas bei kompiuterinius programų įrankius vykdėme mokymą nuotoliniu būdu. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogai bei pagalbos vaikui specialistai kas savaitę rengė užduočių paketus ir siuntė juos vaikams atlikti. Tėveliai karantino laikotarpiu tapo pagrindiniais savo vaikų mokytojais. Jie siuntė filmuotas ir fotografuotas vaikų veiklas, atliktas užduotis, eksperimentus.

Palengva prisitaikėme prie pasikeitimų ir apsipratome dirbti kitaip. Džiaugiamės pedagogų ir bendruomenės narių motyvuotų santykių su vaikais, jų tėveliais palaikymu bei geranorišku ir glaudžiu bendradarbiavimu karantino metu.

 

Tekstą kūrė       direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Lina Zubkienė

 

Kaziuko mugės šurmulys

Kovo 4 d. yra Šventojo Kazimiero vardadienis. Kazimiero vardo diena pagal nuo seno susiklosčiusias tradicijas Lietuvoje minima kur kas iškilmingiau už kitus vardadienius. Kazimierinių metu pasveikinami Kazimierai ir Kazimieros. Ši šventė dabar labiau siejama su populiaria visoje Lietuvoje Kaziuko muge. Ugdytiniai su pedagogais įsijungė į bendrą projekto “30 metelių Laisvoj Lietuvėlėj” veiklą ir paminėjo renginiu “Gurgu gurgu į Kaziuko turgų”.

Kelias savaitės vaikai gamino suvenyrus, kūrė darbelius Lietuvai ir juos atnešė į Kaziuko turgų. Meninio ugdymo pedagogė Sigutė Buziliauskienė išmokė “Pelėdžiukų” ir “Bitučių” grupių vaikus lietuvių liaudies ratelių, o šventinę dieną – abi meninio ugdymo pedagogės Sigutė ir Vida apsirengusios Kaziuku ir Kazyte grojo, dainavo bei linksmino mugės svečius.

Tėveliai pagamino įvairių skanumynų, kuriuos vyresni vaikai labai greitai pardavė mugės metu. Mugėje vaikai ne tik pardavinėjo ir pirko, bet ir derėjosi, dovanojo ar net mainėsi savo prekėmis. Ugdytiniai įgavo pirmuosius verslumo įgūdžius, o šokiai, rateliai ir smagi lietuviška muzika pagyvino Kaziuko mugę.

Tekstas ir nuotraukos priešmokyklinio ugdymo pedagogės Zitos Satkauskienės

VEJAM ŽIEMĄ LAUK

Žiema, žiema lauk iš kiemo!

Mes pavasarėlio laukiam…

O kas gi nelaukia pavasario? Kaip jis ateis be tradicinio Užgavėnių šurmulio?

Vasario 25 d. mažieji lopšelio-darželio velniūkščiai, raganos, čigonai , ožka su ožkyte šaukdami, šūkaudami, muzikiniais instrumentais mušdami vijo žiemą iš kiemo.

Baltoji ožkelė su ožkyte bei čigoniukai pamokė vaikučius šokių ir dainų, palaistė visus vandenėliu, kad vaikai geri ir dideli užaugtų bei pavaišino visus lopšelio-darželio darbuotojus skaniais miltiniais blynais.

Tikimės, kad žiema jau šiais metais nebeprabus, o pavasaris lyg vikrus žirgas dideliais šuoliais jau labai greitai atšuoliuos pas mus.

Tekstą kūrė  ir fotografavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

TARPDARŽELINĖS  VIKTORINOS „IŠ PAUKŠTELIŲ GYVENIMO…“ AKIMIRKOS

Vasario 26-ą dieną darželyje vyko tarpdarželinė viktorina „Iš paukštelių gyvenimo…“. Joje dalyvavo mūsų darželio priešmokyklinukai ir svečiai – Panevėžio lopšelio-darželio „Žibutė“ priešmokyklinės „Smagučių“ grupės vaikai.

Mažieji gamtos bičiuliai atsakingai atliko įvairias užduotis: dalyvavo protų mūšyje, sprendė kryžiažodžius, dėliojo dėliones, minė mįsles, bandė atpažinti paukštelių balsus, kūrybiškai atliko muzikinės skrynelės užduotis.

Ugdytiniai, kupini drąsos ir entuziazmo siekė pirmauti ir laimėti. Komandų jėgos buvo lygios – nugalėjo draugystė!

Viktorinos dalyviai buvo apdovanoti padėkomis, suvenyriniais paukšteliais, saldžiais siurprizais. Mokytojoms už vaikų paruošimą viktorinai ir jiems suteiktas žinias įteikti padėkos raštai.

Dėkojame lopšelio-darželio „Žibutė“ administracijai už bendradarbiavimą ugdant pažintinius vaikų gebėjimus ir suteiktą galimybę vaikams dalyvauti bendrame renginyje „Sigutės“ lopšelyje-darželyje, vykdant Gamtos mokyklos inicijuotą akciją „Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę“.

Viktorinos organizatorės-pedagogės:

Regina Macijauskienė ir Lina Zubkienė

Kaip sumažinti pavojų užsikrėsti koronavirusais

Atsižvelgdami į tarptautinių ekspertų išvadas, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) rekomenduoja žmonėms, kurie neseniai grįžo iš Kinijos ar Šiaurės Italijos (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionų), 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.

Norint pateikti informaciją apie save, reikia kreiptis į NVSC šiais būdais:
tel. nr. 8 5 2124098
el. paštu 
info@nvsc.lt
arba  
užpildant formą  http://nvsc.lrv.lt/covid-19

Jeigu šiemet lankėtės Kinijoje ar Šiaurės Italijoje ir grįžę pajutote simptomus, panašius į gripo, kreipkitės į bendrąjį pagalbos centrą tel. 112.

Kilus klausimų dėl naujojo koronaviruso galima skambinti NVSC visą parą: +370 618 79984, +370 616 94562

Daugiau informacijos https://nvsc.lrv.lt/ ir http://sam.lrv.lt/ tinklapiuose.

 

1 2 3 15