admin

1 2 3 14

Informacija apie mokestį už darželį

Mokestis už vaiko išlaikymą darželyje skaičiuojamas vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312 patvirtintu ,,Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašu” ir 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305, 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-160, 2019 m. rugpjūčio 6 d. sprendimu Nr. TSP-311 patvirtintais aprašo pakeitimais.

parsisiųsti Word formatu

MOKESTIS UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE (nuo 2020 m. sausio 1 d.)

Grupės pavadinimas

Pietų mokestis

Pusryčių

mokestis

Vakarienės mokestis

2 kartų

maitinimo išlaidos

3  kartų

maitinimo išlaidos

Lopšelio grupė

1,03 €

0,48 €

0,48 €

1,51 €

1,99 €

Darželio grupė

1,18 €

0,54 €

0,54 €

1,72 €

2,26 €

Priešmokyklinė grupė

1,18 €

0,54 €

0,54 €

1,72 €

2,26 €

Už kiekvieną mėnesį nustatomas 11,50 Eur mokestis įstaigos reikmėms.
Mokesčiui už maitinimą taikomos lengvatos. Šią informaciją teikia direktorius, grupių auklėtojai.

Šventinis rytmetis  „Mūsų žodeliai – Tau Lietuvėle!“

Lietus

           Laukimas

                           Laimė

                                     Lelija

                                               Liepų svaigus kvepėjimas – visa telpa į tavo trumpą vardą –

                                                         LIETUVA.

                                                                                    (J. Degutytė)

Vasario 16-oji  svarbi ir reikšminga diena kiekvienam lietuviui gerbiančiam savo šalies praeitį.

Lopšelio-darželio ugdytiniai su pedagogais įsijungė į bendrą projekto „30 metelių Laisvoj Lietuvėlėj“ veiklą, kuri tęsis iki kovo 11 dienos. Savaitės pradžioje bendruomenės nariai papuošė įstaigos langus, vaikai sukūrė darbelius Lietuvai ir jais papuošė įstaigos edukacines erdves. Socialiniai partneriai – Rožyno progimnazijos mokiniai nustebino vaikučius tautiniu koncertu, o vasario 14 d. vyko šventinis rytmetis lopšelio-darželio bendruomenei „Myliu Lietuvą“, skirtas Lietuvos atkūrimo dienai paminėti. Tautinė giesmė, ugdytinių gražiausios eilės, dainos ir šokiai paliko neišdildomą Lietuvos meilės, laisvės ir vienybės įspūdį.

Tekstą kūrė ir fotografavo  direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

TĖVAI – TĖVAMS. NAUDINGA – PRAKTIŠKA – ĮDOMU

Vasario 5 dienos vakarą lopšelio-darželio bendruomenė susirinko į Tėvų klubo organizuojamą susitikimą su „Katinėlių“ grupės ugdytinio Vyčio Brazaičio tėveliu, šeimos gydytoju Eimantu Brazaičiu. Susitikimo-pokalbio metu gydytojas tėveliams bei pedagogams papasakojo apie dažniausias vaikų infekcijas, jų simptomus, gydymo galimybes bei daromas klaidas, pateikė bazinę informaciją apie skiepus. Dėkojame tėveliui E. Brazaičiui už naudingai, praktiškai ir įdomiai perteiktą informaciją, kuri aktuali kiekvienam tėveliui, pedagogui, darbuotojui. Džiaugiamės nuoširdžiu pašnekesiu ir turiningai praleistu laiku drauge. Ačiū dalyvavusiems.

Respublikinei kūrybinių darbų parodai „Kalėdų Senelio batai“ įsibėgėjus…

Kur  dingo žiema? Jos pramogos ir malonumai? Kodėl vietoj sniego vis dažniau regime darganą ir lietų?  Galbūt šis metų laikas sumanė pažaisti slėpynių?

O taip! Mūsų mažieji lopšelio-darželio vaikučiai gražiausias metų šventes pasitiko linksmai  pramogaudami bei žaisdami su Kalėdų Seneliais. Šiais metais įstaigos vidaus erdves papuošė įspūdingi Kalėdų Senelio batai!

Jūs tik pažvelkite, kokių grožybių respublikinei ikimokyklinių įstaigų kūrybinių darbų parodai „Kalėdų Senelio batai“ sukūrė dalyviai!

Organizatoriai: ikimokyklinio ugdymo pedagogės metodininkės R. Macijauskienė ir J. Ramoškienė bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

Gražiausių metų švenčių laukimas

Šventiniai vaikų pasirodymai, skambus juokas, linksmi veidai, Kalėdų Senelio staigmenos ir dovanos… tai kasmetinis šventinis etapas, kurį tenka išgyventi visiems lopšelio-darželio vaikučiams.

Linksmų akimirkų pliūpsnis išvydus iš Laplandijos atkeliavusį ir maloniai su vaikais bendraujantį Kalėdų Senelį, nuaidi kiekvienoje grupėje. Nuotaikingi ir drąsūs pasirodymai, šokiai, dainos su Kalėdų Seneliu užburia ne tik mažus, bet ir suaugusiuosius. Kaip smagu stebėti laimingus vaikų veidus ir kokį džiugesį patiria maža kiekvieno vaiko širdelė.

Tekstą kūrė ir fotografavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

Adventinio laikotarpio akimirkos

„Kiškučių“ grupės bendruomenė labai aktyviai ir geranoriškai  įsijungė į auklėtojos Editos Brazauskienės pasiūlytą projektą „Advento rytas su vaikais“. Nuo pačios pirmos dienos vaikai pradėjo justi gruodžio mėnesio išskirtinumą.  Tauro tėveliai atvežė eglutę ir kartu su vaikais kūrė žaisliukus jai papuošti. Vaikai su Gabrielės mama kepė adventinius  blynus.  Eglutei papuošimus iš druskinės tešlos „kiškučiai“ kūrė kartu su Rusnės mama. Agnės mama pamokino kaip išsikepti ir papuošti gardžius meduoliukus. Paulinos šeima padovanojo lesyklėlę, Lėjos tėtis pradžiugino peliukais – kempiniukais, Auksės mama padovanojo balionų rytmetį. Vaikus nustebino Rūtos mama, kai padarė sniego, su kuriuo buvo galima žaisti grupėje. Kotrynos mama vaikams padarė spalvingus muiliukus. Kiekviena šeima prisidėjo prie projekto įgyvendinimo, todėl ir vaikai atsidėkodami savo tėvams, pakvietė juo į „ Žibintų šventę“.

Advento projektas baigėsi Arklio muziejuje su edukacine programa  „Prie balto Kūčių stalo“. Visi susėdę prie bendro stalo kaip viena didelė šeima klausėsi šeimininkės pasakojimo apie Kūčių papročius, vėliau vaišinosi tradiciniais patiekalais, kol Kalėdų Senelis nepasibeldė į duris…

TRIJŲ KARTŲ VAKARONĖS ATGARSIAI

Lapkričio 28-29 d. lopšelyje-darželyje vyko „Pelėdžiukų“ ir „Bitučių“ grupių „Trijų kartų vakaronės“. Šventėje dalyvavo vaikučių broliukai, sesutės, mamytės, tėveliai, močiutės ir seneliai. Šventės tikslas, tai trijų kartų – vaikų, tėvų, senelių – bendravimas, pagrįstas emocijų ir vertybinių santykių kūrimu kalbant, mokantis, kaip senoliai gamindavo duoną ir ją brangindavo.

Pasipuošę tautiniais rūbais „Pelėdžiukų“ grupės vaikai kartu su pedagogais (D. Povilaitiene, S. Buziliauskiene) ir seneliais šoko, žaidė lietuvių liaudies žaidimus, „kepė duonelę“, „virė bulvienę“, apdainavo rudens darbus, grojo liaudies instrumentais.

„Bitučių“ grupės vaikai suvaidino inscenizuotą pasaką „Vištytės pyragas“,atkreipdami dėmesį į kasdieninės duonos gaminimo ilgą kelią. Vaikai su pedagogais (Z. Satkauskiene, L. Zubkiene,  G. Oksiene), tėveliais ir seneliais linksminosi šokdami, dainuodami, eiles deklamuodami. Be to, šventėje vyko taikliausio tėvelio ir senelio, vikriųjų mamyčių ir močiučių konkursas. Nugalėtojai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir garbingą titulą pelniusiomis juostomis.

Po linksmybių susėdę prie gausių vaišių stalo svečiai vaišinosi pačių keptais ir gamintais duonos, pyragų patiekalais bei džiaugėsi gražiu ir prasmingu pasibuvimu drauge.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

Iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“ akimirkos

Vaikų sveikatos stiprinimas ir saugumo užtikrinimas nuo vaikystės – tai viena iš svarbiausių lopšelio-darželio veiklos prioritetinių krypčių. Iniciatyviai plėtodama ir aktyviai stiprindama sveikos gyvensenos įpročius bei vertybes įstaigos bendruomenė (vaikai, pedagogai, personalo darbuotojai, tėvai) prisijungė prie visą mėnesį trunkančios Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro iniciatyvos „Aktyviai, draugiškai, sveikai“.

Keturias (nuo rugsėjo vidurio  iki spalio vidurio) savaites organizavome įvairias veiklas, renginius mums aktualiomis temomis: „Asmens ir burnos higienos svarba“, „Būk saugus kelyje“, „Judėjimo galia“, „Vaisių, daržovių nauda sveikatai“.

Pirmąją iniciatyvos savaitę skyrėme temai – „Asmens ir burnos higienos svarba“. Pedagogai bei visuomenės sveikatos specialistė vaikus mokė švariai plauti rankas, tinkamai naudotis higienos priemonėmis . Mūsų socialiniai partneriai – Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras aktyviai prisijungė prie iniciatyvos ir priešmokyklinio amžiaus vaikams vedė praktinius užsiėmimus:

  • projekto „Švarių rankų jėga“ edukacinę veiklą „Nežiniukė – sveikatukė“;
  • burnos higienos specialistės veikla bei praktiniai patarimai (kaip taisyklingai valyti ir prižiūrėti dantis, burnos higiena, kosmetinės priemonės);

Vyresniųjų grupių pedagogai su ugdytiniais dalyvavo Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbelių – koliažų kūrybos konkurse: „Dantukai ir jo draugai“.Savaitės pabaigoje dalinomės refleksija: Ką išmokome? Kuo džiaugiamės? Kas jau pavyko ir ko dar reikia pasimokyti?

Antroji iniciatyvos savaitė buvo skirta vaikų saugumo užtikrinimui – „Būk saugus kelyje“. Pedagogai vaikams pasakojo apie saugumą, atšvaito reikšmę tamsiuoju paros metu. Filmukuose šuniukas Amsis vaikus mokė saugiai elgtis kieme, kelyje, gatvėje. Priešmokyklinių grupių vaikai vyko į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato „Saugaus eismo klasę“, kur plačiau susipažino su eismo įvykių statistika, jų prevencija. Vaikai mokėsi praktiškai pereiti gatvę, važiuojant dviračiu teisingai užsidėti šalmą, mašinoje – teisingai užsisegti saugos diržus ir kt. Savaitės pabaigoje įstaigoje minėjome Dieną be automobilio. Visi, net ir patys mažiausieji lopšelio grupių vaikai per veiklą (jodami ant medinių arkliukų, bėgiodami) įsijungė į šios dienos minėjimą. Vyresnieji vaikučiai dalyvavo sportiniame renginyje „Diena be automobilio“. Jie turėjo galimybę apibėgti bei paspirtuku ar dviratuku apvažiuoti aplink darželį, palenktyniauti estafetėse.

Trečioji iniciatyvos savaitė buvo skirta fizinio aktyvumo, judrios veiklos skatinimui – „Judėjimo galia“. Visa įstaigos bendruomenė (vaikai, pedagogai, administracija, pagalbinis personalas, virėjos) kasdien susirinkdavo 10.30 val. į penkiaminutę šokiui. Visą savaitę mankštindamiesi, judėdami mokėmės šokį „Gummi bears“ („Meškiukų šokį“). Pradžioje šokome aktų salėje žiūrėdami į ekraną, o savaitės viduryje jau įstaigos kieme. Džiaugiamės lopšelio grupės auklėtojomis, kurios kieme organizavo atvirą veiklą su vaikučiais ir jų tėveliais „Katinėlių šeima, sportuoja kieme“, o priešmokyklinių grupių vaikai sportinius gebėjimus, vikrumą ir sumanumą demonstravo Panevėžio Rožyno progimnazijos surengtoje būsimų pirmokų sporto šventėje.

Ketvirtoji iniciatyvumo savaitė buvo skirta sveikos mitybos įgūdžių formavimui – „Vaisių, daržovių nauda sveikatai“. Visą savaitę vyko pašnekesiai tarp vaikų ir pedagogų apie vaisius ir daržoves, jų naudą sveikatai. Didžiuodamiesi darželyje užaugusiais bei namuose užaugintais moliūgais įstaigoje suorganizavome Moliūgėlio šventę. Visų grupių vaikučiai pjaustė moliūgą gabalėliais, o virėjos sumaišę moliūgą su kitomis daržovėmis (morkomis, svogūnu, bulvėmis) išvirė skanią trintą moliūgų sriubą. Bendruomeninėje Moliūgėlio šventėje visi ne tik šokome, dainavome ir žaidėme, bet ir plušėjome įstaigos šiltnamiuose raudami nuderėjusius daržovių stiebus. Pasidarbavę, pasilinksminę vaikučiai, tėveliai ir visa įstaigos bendruomenė pasigardžiavome trinta moliūgų sriuba. Iš meninės srities vaikai su tėveliais iš vaisių ir daržovių kūrė įspūdingas kompozicijas, kurios iki šiolei puošia įstaigos erdves.

Džiaugiamės, kad organizuotos iniciatyvos temos, veiklos bei renginiai sudomino vaikus, tėvus bei visą įstaigos bendruomenę. Dėkojame visiems dalyvavusiems, gerais darbais prisidėjusiems prie sveikos gyvensenos ugdymo ir sveikatos stiprinimo.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė

PAKELIAVOM PO PASAULĮ…

Spalio 17 d. įgyvendindami tarptautinį švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projektą „Saulėto oranžinio traukinio kelionė“, organizavome projekto veiklas: parodą „Egzotinių augalų sala“, kompoziciją “Egzotiška oranžinė fantazija”, taip pat gamtamokslinį oranžinį vaikų forumą „Aš – gyvybės kūrėjas“.

Eksponatus parodai pateikė „Drugelių“ grupės vaikai: Ignė, Eva, Neitas K., Amelija, Austėja, Joana drauge su auklėtoja ir gamtos būrelio „Pelėdžiukų mokyklėlė“ vadove Regina Macijauskiene, „Žiogelių“ grupė drauge su auklėtoja Jurgita Ramoškiene, „Bitučių“ grupės vaikai: Eividas, Justinas, Jonas drauge su auklėtoja Zita Satkauskiene, gamtos būrelis „Smalsuolės bitutės“ drauge su vadove Lina Zubkiene, „Katinėlių“ grupė su auklėtoja Daiva Jankūniene. Parodoje puikavosi sukulentų, kaktusų kolekcijos ir užauginti egzotiniai augalai: avokadas, kavamedis, citrina, bananas. Deja, keli egzotiniai augalėliai žuvo ir parodos „nesulaukė“. Taip nesėkmingai įstaigoje auginome medvilnės daigelius ir jautriąsias mimozas. Kitą pavasarį bandysime sėti dar kartą ir stengsimės prižiūrėti rūpestingiau.

Auklėtoja Miglė Miknevičiūtė drauge su „Varliukų“ grupe sukomponavo skanią kompoziciją, panaudodami darželio kieme užaugintą moliūgą ir egzotinius vaisius: kivius, citrinas, bananus, apelsinus bei vynuoges.

Forume vaikai pristatė darželio kieme auginto moliūgo projektą. Taip pat smagiai „keliavo po pasaulį“, aplankydami tolimus žemynus: Afriką, Ameriką, Aziją, kur IKT priemonių pagalba galėjo išvysti ten augančius egzotiškus augalus ir, žinoma, realiai paragauti egzotinių vaisių, kurių šiandien kiekvienas gali įsigyti prekybos centre.

Auklėtoja Daiva Jankūnienė

Su meile ir džiaugsmu „Auginkime kartu“ 2019

Mylėti gamtą, suprasti jos grožį ir pajusti gėrį gali tik tas, kuris nuolat su ja bendrauja, domisi jos paslaptimis, saugo ir tausoja jos dovanas, kuris pats yra geras ne tik sau, bet ir kitiems.

Mūsų lopšelio-darželio būrelių „Pelėdžiukų mokyklėlė“ ir „Smalsuolės bitutės“ mažieji gamtos mylėtojai dalyvavo Panevėžio gamtos mokyklos ekologinėje-edukacinėje dviejų dalių programoje „Auginkime kartu 2019“.

Kiekvieną kartą mums atvykus, pasijusti gamtos dalimi, pajausti pagarbą gyvybės įvairovei padėjo gamtos mokyklos mokytoja metodininkė V. Brėdienė. Ji savo kilniu pavyzdžiu, geranoriškai bendraudama su ugdytiniais perteikė naudingų žinių ir patarimų apie daržovių augimo ciklą ir stadijas, jų priežiūrą bei derliaus nuėmimą.

O koks tas derlius užaugo per vasarą? Spalio pradžioje nuvykome į gamtos mokyklą pažiūrėti ir jo nuimti. Visi kibome į darbą. Vieni pavasarį sėtas ir sodintas daržoves rovė, kiti – jas skabė ir darinėjo, treti – darbo įrankiais žemę bedžiojo. Darbas ėjo kaip iš pypkės! O po jo, vaikučių laukė komandinis parašiutų žaidimas, estafetės bei vaišės – laužavietėje keptos bulvės su sviestu ir vaistažolių arbatėlė.

Draugiškai paplušėję, papramogavę bei turiningai praleidę laiką gamtos mokykloje, visi įsitikinome, kad gamta pažadina mūsų sielą, nuramina, įkvepia meilę jai, suteikia jėgų, daugiau pasitikėjimo savimi ir kitais žmonėmis. Mes pedagogai, esame pavyzdys vaikui ir tik nuo mūsų priklauso ar vaikas liks pasyvus gamtos stebėtojas, ar pamažu taps tyrinėtoju, gamtos globėju.

Norime padėkoti gamtos mokyklos kolektyvui už suteiktą galimybę skiepyti sveikos gyvensenos įpročius, darbinius įgūdžius ir nuo mažens formuojamus ekologiškumo pamatus.

Būrelių „Smalsuolių bitučių“ ir „Pelėdžiukų mokyklėlės“ mokytojos

1 2 3 14