Prasminga bendrystė: Ukraina-Lietuva

Panevėžio lopšelyje-darželyje „Sigutė“ ugdoma net 12 vaikų iš ukrainiečių šeimų. Šaunios mokytojos Aksana, Daiva, Vitalija inicijavo renginį, skatinantį bendrystę su ukrainiečių šeimomis. Tarėsi, repetavo, režisavo ir sukūrė pasaką „Pirštinė“ dviem kalbomis. Kaip buvo neįprasta ir netikėta vaikams išgirsti ukrainiečių vaikų mamytes įsikūnijant į personažus ir išraiškingai kalbant ukrainietiškai. Vaikučiai prašė pakartoti pasaką, ilgai plojo „aktorėms“. Po spektaklio lauko klasėje – kupole vyko aptarimas vaišinantis lietuvišku šakočiu, kava ir arbata. Tartasi dėl tolesnių bendrų iniciatyvų. Šis rytmetis išliks vaikų širdelėse ir taps tiltu tolesnei draugystei vaikų labui.