SOLIDARUMAS IR VIENYBĖ SUSTIPRINA

Kovo 21-25 dienomis aktyvių ugdytinių tėvų bendruomenės savivaldos institucijos „Tėvų klubas“ koordinatorių E.S. ir M.P. dėka visa lopšelio-darželio bendruomenė prisijungėme prie Lietuvos Raudonojo kryžiaus organizuojamos savanoriškosios solidarumo akcijos ir paaukojome gausų kiekį trūkstamų kanceliarinių priemonių atvykusiems Ukrainos vaikams. Širdingą AČIŪ tariame kiekvienam bendruomenės nariui prisidėjusiam prie vaikų šypsenų ir troškimų įgyvendinimo. „Jūsų gerumas yra saulė, kurioje auga dorybė“ (Robert Green Ingersoll)