Viktorina „Iš paukštelių gyvenimo“!

Atnaujintoje Priešmokyklinio ugdymo programoje tarp kitų ugdymo(si) sričių yra išskirta gamtamokslinio ugdymo sritis. Įsitikinome, kad vaikų gamtamokslinio ugdymo srities pasiekimai puikūs. Paminint Vyturio dieną  mūsų įstaigos priešmokyklinės „Bitučių“ grupės vaikai kartu su Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ priešmokyklinės „Žvirbliukų“ grupės vaikais pademonstravo aukštą pasiekimų lygį dalyvaudami viktorinoje „Iš paukštelių gyvenimo“. Vaikai įveikė net 6 užduotis: dalyvavo protų mūšyje, sprendė kryžiažodžius, dėliojo dėliones, spėjo paukštelių balsus, dainavo daineles apie paukštelius, atliko programavimo užduotis. „Žiogelių“ grupės priešmokyklinukai taip pat sėkmingai įveikė viktorinos užduotis . Mokytojos L. Zubkienė ir R. Macijauskienė