SKAMBANTIS RYTAS PANEVĖŽIO LOPŠELYJE-DARŽELYJE “SIGUTĖ”

Dar 2020 metais, iniciatyvi, atsakinga ir pilna sumanymų, Tėvų klubo Prezidentė Evelina Valuškaitė Sereikienė, pasitarusi su vyru Mantvydu Sereika, pasižadėjo padovanoti Mažvyduko darželiui muzikinį instrumentą lauko erdvėms, vaikučių džiaugsmui.
Kaip tarė, taip padarė. Gruodžio mėn. inovatyvus muzikinis instrumentas buvo pagamintas, o šaltukui atslugus, jau 2021 m.sausio mėn. atkeliavo į Sigutės darželį. Tėvelis Mantvydas pats jį pastatė, o sausio 25 d. rytą ikimokyklinio ugdymo institucijos kiemas suskambo įstabiais garsais.

Direktorė tarė padėkos žodžius Evelinai, Mantvydui ir, žinoma, nuostabiai firmai “EMEKO”, kuri pagamino skambantį stebuklą darželiui. Visi vaikučiai norėjo išbandyti instrumentą, patyrė daug džiugsmo. Jis tęsis kasdieną.
Tėvų klubo Prezidentė pažadėjo šiais metais dovanoti dar du inovatyvius muzikinius instrumentus.
Esame labai dėkingi ir laimingi, kad turime veiklių tėvelių, kurie pažįsta neabejingų vaikučiams firmų vadovų. Jūsų dėka mes turtėjame ir esame džiaugsmingi.
Su padėka
Benduomenės vardu
Direktorė
Berutė Laureckienė