„ŽIEMA ŽIEMA, BĖK IŠ KIEMO!“

Užgavėnės – žiemos šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą, siekiant prisišaukti pavasarį. Pagrindiniai šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova.
Vasario 21 dieną nuo pat ryto visa darželio bendruomenė ruošėsi švęsti Užgavėnes. Pasipuošę kaukėm, įvairiaspalviais apdarais, dainuodami Užgavėnių dainas, sukdami ratelius, triukšmaudami pačių pasigamintais instrumentais, vaikai ir mokytojos varė žiemą iš kiemo. Vaikai aktyviai dalyvavo Lašininio ir Kanapinio kovoje, džiaugsmingai šaukė : „Žiema žiema, bėk iš kiemo“. Visi sočiai prisivalgę blynų, pakiliai nusiteikę grįžo į savo grupes (Mokytojos D. T.; M.B.; V. M.).