Kaziuko mugės šurmulys

Kovo 4 d. yra Šventojo Kazimiero vardadienis. Kazimiero vardo diena pagal nuo seno susiklosčiusias tradicijas Lietuvoje minima kur kas iškilmingiau už kitus vardadienius. Kazimierinių metu pasveikinami Kazimierai ir Kazimieros. Ši šventė dabar labiau siejama su populiaria visoje Lietuvoje Kaziuko muge. Ugdytiniai su pedagogais įsijungė į bendrą projekto “30 metelių Laisvoj Lietuvėlėj” veiklą ir paminėjo renginiu “Gurgu gurgu į Kaziuko turgų”.

Kelias savaitės vaikai gamino suvenyrus, kūrė darbelius Lietuvai ir juos atnešė į Kaziuko turgų. Meninio ugdymo pedagogė Sigutė Buziliauskienė išmokė “Pelėdžiukų” ir “Bitučių” grupių vaikus lietuvių liaudies ratelių, o šventinę dieną – abi meninio ugdymo pedagogės Sigutė ir Vida apsirengusios Kaziuku ir Kazyte grojo, dainavo bei linksmino mugės svečius.

Tėveliai pagamino įvairių skanumynų, kuriuos vyresni vaikai labai greitai pardavė mugės metu. Mugėje vaikai ne tik pardavinėjo ir pirko, bet ir derėjosi, dovanojo ar net mainėsi savo prekėmis. Ugdytiniai įgavo pirmuosius verslumo įgūdžius, o šokiai, rateliai ir smagi lietuviška muzika pagyvino Kaziuko mugę.

Tekstas ir nuotraukos priešmokyklinio ugdymo pedagogės Zitos Satkauskienės