VEJAM ŽIEMĄ LAUK

Žiema, žiema lauk iš kiemo!

Mes pavasarėlio laukiam…

O kas gi nelaukia pavasario? Kaip jis ateis be tradicinio Užgavėnių šurmulio?

Vasario 25 d. mažieji lopšelio-darželio velniūkščiai, raganos, čigonai , ožka su ožkyte šaukdami, šūkaudami, muzikiniais instrumentais mušdami vijo žiemą iš kiemo.

Baltoji ožkelė su ožkyte bei čigoniukai pamokė vaikučius šokių ir dainų, palaistė visus vandenėliu, kad vaikai geri ir dideli užaugtų bei pavaišino visus lopšelio-darželio darbuotojus skaniais miltiniais blynais.

Tikimės, kad žiema jau šiais metais nebeprabus, o pavasaris lyg vikrus žirgas dideliais šuoliais jau labai greitai atšuoliuos pas mus.

Tekstą kūrė  ir fotografavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė