Organizuota Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių virtualios fotografijų parodos „Pamatyk-pajusk-pažink. Pavasario pėdsakais“

„Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas.“ J. V. Gėtė

Pavasaris – tai bundančio gamtos grožio paslapčių ir dovanų metas, kai pasitelkę savo pažintiniais ir  patyriminiais gebėjimais žengiame į stebuklingą gamtos pasaulį.

Kiekvienas prisilietimas prie gamtos nuo pat mažumės formuoja pėdsekystės pagrindus ir ugdo jaunojo gamtos stebėtojo, tyrėjo bei kūrėjo įgūdžius. Atrastas kūrybinis džiaugsmas, naujos patirtys, pojūčiai, grožio supratimas ir teigiamos emocijos prisiliečiant prie gamtos,  formuoja ugdytinių meninius bei saviraiškos gebėjimus.

Dėkojame Panevėžio miesto ikimokyklinėms įstaigoms – Panevėžio lopšeliams – darželiams: „Žvaigždutė“, „Draugystė“, „Gintarėlis“ „Vaikystė“, „Puriena“, „Kregždutė“, „Sigutė“ bei Kastyčio Ramanausko lopšeliui-darželiui, jų ugdytiniams, mokytojoms už aktyvų dalyvavimą parodoje įamžintant fotografijose pavasarinius gamtos vaizdus.

Kviečiame pasidžiaugti gyvosios gamtos grožiu.

Tekstą kūrė direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 Lina Zubkienė