Trumpalaikio projekto „Trisdešimt metelių laisvoje Lietuvėlėje“ akimirkos

 

Nešiokis Lietuvą.

Mokyk vaikus Lietuvos,

Padainuok jiems apie Lietuvą.

Ir ji atgims, ji gyvuos, žydės kaip nemirtinga mūsų meilės gėlė.

(V. Landsbergis)

Tauta, Tėvynė, šalis, gimtinė, tėviškė…tai žodžiai suplaukiantys į vieną bendrą žodį -LIETUVA.

Lopšelio-darželio bendruomenė (pedagogai, tėvai, ugdytiniai) vasario-kovo mėnesius paskyrė Lietuvai, jos kalbai, papročiams, tradicijoms.

Projektas „30 metelių laisvoje Lietuvėlėje“ subūrė visą bendruomenę susitelkti vardan tėvynės Lietuvos, įprasminti lietuvių kalbos grožį eilėse, dainose, kūrybiniuose darbuose ir išugdė vaikų bei suaugusiųjų tautiškumo, pilietiškumo, patriotiškumo įgūdžius.

Kelis mėnesius vykusios projektinės veiklos, bendruomeniniai renginiai – Lietuvos valstybės ir nepriklausomybės atkūrimo dienų minėjimai, meninio skaitymo konkursas „Mūsų žodeliai -Tau Lietuvėle!“, tradicinė Užgavėnių šventė ir Kaziuko mugės šurmulys, susietas tautinėmis tradicijomis, liaudies  papročiais bei Lietuvos simbolikos akcentais, tarpdarželinė – l/d „Sigutės“ ir Kastyčio Ramanausko priešmokyklinio amžiaus vaikų viktorina „Ką žinai apie Lietuvą?“sustiprino kiekvieno iš mūsų meilės tautai, tikėjimo, tolerancijos, laisvės ir nepriklausomybės jausmą, pagilino žinių akiratį.

„Tiktai mūsų meilėj – tu didžiulė,

Mūsų delnuose tu – nesudeginama.

Mūsų ilgesy – brangiausia pasaka.

Mūsų akyse tu – saulės kraštas.“  (ištrauka iš J. Degutytės eil. „Mažutė“)

 

Tekstą kūrė ir nuotraukas fotografavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė