Nuotolinio ugdymo iššūkiai

Nuotolinio ugdymo iššūkiai

Pastarųjų mėnesių ugdomojo proceso pasikeitimai įtakojo pedagogų ir įstaigos bendruomenės darbą, įnešė daug naujų iššūkių mums visiems. Nerimavome kaip užtikrinsime vaikų kokybišką ugdymą, kokiais būdais ir priemonėmis gausime jų grįžtamąjį ryšį, kaip pavyks dirbti bendradarbiaujant su tėvais.

Pasitelkę informacines nuotolinio ugdymo platformas bei kompiuterinius programų įrankius vykdėme mokymą nuotoliniu būdu. Ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogai bei pagalbos vaikui specialistai kas savaitę rengė užduočių paketus ir siuntė juos vaikams atlikti. Tėveliai karantino laikotarpiu tapo pagrindiniais savo vaikų mokytojais. Jie siuntė filmuotas ir fotografuotas vaikų veiklas, atliktas užduotis, eksperimentus.

Palengva prisitaikėme prie pasikeitimų ir apsipratome dirbti kitaip. Džiaugiamės pedagogų ir bendruomenės narių motyvuotų santykių su vaikais, jų tėveliais palaikymu bei geranorišku ir glaudžiu bendradarbiavimu karantino metu.

 

Tekstą kūrė       direktoriaus pavaduotoja ugdymui    Lina Zubkienė