Stipriname psichologinę lopšelio-darželio „Sigutė“ bendruomenės narių sveikatą

Kasmet spalio mėnuo Panevėžyje garsėja, kaip sveikatos stiprinimo mėnuo. Iniciatyvias ir įvairiapusiškas sveikatos stiprinimo veiklas šia tema organizuoja Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Spalio 19-20 dienomis įstaigoje buvo organizuojami psichologiniai užsiėmimai tėvams, mokytojams bei vaikams. Psichologė iš Kauno R. Šeštokaitė, vedė individualius-grupinius (8 grupėms) užsiėmimus emocijų tema, o psichologė I. Iskenderova – kaniterapijos užsiėmimus (2 grupėms) su šuniuku. Didelį susižavėjimą pedagogams ir visiems bendruomenės nariams paliko psichologės I. Balsevičienės vestas praktinis užsiėmimas apie atsipalaidavimo ir nusiraminimo būdus, kuriuos sukelia stresas.

Prisijungdama prie įstaigos bendruomenės psichologinės gerovės ir psichikos sveikatos stiprinimo, Panevėžio psichologinės tarnybos psichologė R. Praninskienė mūsų įstaigos tėvams vedė psichologinę paskaitą  „Kaip elgtis su elgesio-emocijų sunkumų turinčiais vaikais?“ Paskaita buvo  įvertinta tėvelių padėkomis ir gerais atsiliepimais.

Mes, būdami Aktyvi ir Sveikatą stiprinanti mokykla, orientuojamės į kiekvieno vaiko ir bendruomenės nario saugios gyvensenos, socialinių įgūdžių ugdymą ir plėtotę, emocinių ir bendravimo sunkumų sprendimą. Siekiame stiprinti visų įstaigos darbuotojų fizinę bei psichinę sveikatą, kartu kurdami palankią socialinę ir emocinę aplinką.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Zubkienė