LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

Pirmininkė-Jurgita Ramoškienė, mokytoja metodininkė.
Nariai:
 • Vitalija Lideikienė, mokytoja metodininkė;
 • Miglė Miknevičiūtė, mokytoja;
 • Vilma Jakševičienė, mokytojo padėjėja;
 • Eimantas Brazaitis, tėvų atstovas;
 • Mantas Voveriūnas, tėvų atstovas;
 • Rasa Šriupšienė, tėvų atstovė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:
 • Pirmininkė-Lina Zubkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Pirmininkės pavaduotoja-Mila Zajankauskienė, logopedė;
 • Sekretorė-Aušra Binkienė, auklėtoja;

Nariai:

 • Vitalija Rimkuvienė, logopedė;
 • Vitalija Lideikienė, socialinė pedagogė;
 • Angelė Čebatoriūnienė, visuomenės sveikatos biuro vyriausioji specialistė;
 • Gitana Oksienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Danguolė Povilaitienė, auklėtoja.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Pirmininkė-Berutė Laureckienė, direktorė.

Nariai:

 • Aušra Gabrėnienė-Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Danguolė Povilaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Regina Macijauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Dalia Tamošiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Jurgita Ramoškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

DARBO TARYBA:

Pirmininkė – Daiva Jankūnienė, mokytoja metodininkė.

Nariai:

 • Jurgita Ramoškienė, mokytoja metodininkė;
 • Mila Zajankauskienė, logopedė metodininkė, specialioji pedagogė.

 

TĖVŲ KLUBAS:

Prezidentė – Evelina Valuškaitė Sereikienė
Nariai:
* Jurgita Petrauskienė
* Greta Lauciuvienė
* Marta Putnikė
* Aušra Binkienė
* Rasa Šriupšienė
* Ramunė Rinkūnienė
* Inga Voveriūnienė
* Asta Kadienė
* Eimantas Brazaitis