LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

Pirmininkė-Jurgita Ramoškienė, mokytoja metodininkė.
Nariai:
 • Vitalija Lideikienė, mokytoja metodininkė;
 • Miglė Bekevičienė, mokytoja;
 • Vilma Jakševičienė, vaikų maitinimo ir higienos administratorė;
 • Eimantas Brazaitis, tėvų atstovas;
 • Rasa Šriupšienė, tėvų atstovė.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:
 • Pirmininkė – Lina Zubkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja;
 • Pirmininkės pavaduotoja – Mila Zajankauskienė, logopedė, specialioji pedagogė;
 • Sekretorė – Aušra Binkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Nariai:

 • Vitalija Rimkuvienė, logopedė;
 • Vitalija Lideikienė, soc. pedagogė, mokytoja;
 • Lolita Puškorienė, VSB specialistė;
 • Regina Macijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
 • Monika Vaičiulienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Pirmininkė-Berutė Laureckienė, direktorė.

Nariai:

 • Aušra Gabrėnienė-Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Danguolė Povilaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Regina Macijauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Dalia Tamošiūnaitė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;
 • Jurgita Ramoškienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

TĖVŲ KLUBAS:

Prezidentė – Evelina Valuškaitė Sereikienė
Nariai:
* Jurgita Petrauskienė
* Lina Kairytė
* Lina Vaitkevičienė
* Justina Kreivė
* Zigmas Kelpša
* Sandra Jasevičė
* Jurgita Žilionienė
* Renata Vercinskaitė
* Aušra Binkienė
* Rasa Šriupšienė

PROFESINĖ SĄJUNGA
Pirmininkė – Inga Petkevičiūtė
Pavaduotoja – Miglė Bekevičienė
Sekretorė – Rimvydė Kundrotaitė