LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA:

 • Pirmininkė – Mila Zajankauskienė, logopedė
 • Pirmininkės pavaduotoja – Daiva Jankūnienė, auklėtoja
 • Sekretorė – Asta Kvietkauskienė, sandėlininkė

 

Nariai:

 • Jurgita Ramoškienė – auklėtoja metodininkė
 • Gintarė Šveckienė – tėvų atstovė
 • Mantas Voveriūnas – tėvų atstovas
 • Agnė Nariūnienė – tėvų atstovė
 • Vida Binkienė – auklėtojos padėjėja
 • Nijolė Samavičienė – ūkvedė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA:
 • Pirmininkė-Lina Zubkienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 • Pirmininkės pavaduotoja-Mila Zajankauskienė, logopedė;
 • Sekretorė-Aušra Binkienė, auklėtoja;

Nariai:

 • Vitalija Rimkuvienė, logopedė;
 • Inga Krištanavičiūtė, specialioji pedagogė;
 • Vitalija Lideikienė, socialinė pedagogė;
 • Angelė Čebatoriūnienė, visuomenės sveikatos biuro vyriausioji specialistė;
 • Gitana Oksienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;
 • Danguolė Povilaitienė, auklėtoja.

 

ATESTACIJOS KOMISIJA:

 • Pirmininkė-Berutė Laureckienė, direktorė.

Nariai:

 • Aušra Gabrėnienė-Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;
 • Romalda Gindvilienė-ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 • Regina Macijauskienė-ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 • Rakelė Norvaišienė-priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė;
 • Jurgita Ramoškienė-ikimokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė.

 

DARBO TARYBA:
Pirmininkė – Daiva Jankūnienė, auklėtoja metodininkė.
Nariai:
 • Jurgita Ramoškienė, auklėtoja metodininkė;
 • Mila Zajankauskienė, logopedė metodininkė.

 

 

TĖVŲ KLUBAS:

Prezidentė – Julija Česiūnienė.

Nariai:

 • Inga Voveriūnienė;
 • Mantas Voveriūnas;
 • Aistė Verbilienė;
 • Jurgita Žilionienė;
 • Asta Kadienė;
 • Rasa Gofmanaitė;
 • Vita Ivanauskienė;
 • Rasa Šriupšienė;
 • Donalda Gumbinienė;
 • Lina Zubkienė;
 • Daiva Jankūnienė.