2022-2024 METŲ  PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

parsisiųsti

2022 M. METINIS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2021 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ METINIS VEIKLOS PLANAS 2021 M.

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2020 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ NUOSTATAI

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ METINIS VEIKLOS PLANAS 2020 M.

parsisiųsti „PDF“ formatu

1 priedas

2 priedas

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2019 METŲ VADOVO VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ METINIS VEIKLOS PLANAS 2019 M.

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ METINIO VEIKLOS PLANO PRIEDAS „VAIKŲ SAVIRAIŠKOS IR KŪRYBIŠKUMO UGDYMO ORGANIZAVIMAS“

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS 2020–2022 METAMS

parsisiųsti „PDF“ formatu

ĮSAKYMAS DĖL PRITARIMO 2017–2019 METŲ STRATEGINIAM PLANUI

parsisiųsti „PDF“ formatu

ĮSAKYMAS DĖL 2017–2019 METŲ STRATEGINIO PLANO TVIRTINIMO

parsisiųsti „PDF“ formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ METINĖ 2014 METŲ VEIKLOS PROGRAMA “ŠVIETIMO IR UGDYMO PROGRAMA”

parsisiųsti MS Word formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ UGDYMO PROGRAMA „VAIKYSTĖS KARUSELĖ“

parsisiųsti PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

parsisiųsti PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIS-DARŽELIS  „SIGUTĖ“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 2017 M.

parsisiųsti PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS TVARKA

parsisiųsti MS Word formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DARBO 2018 METŲ VASARĄ ORGANIZAVIMO TVARKA

arsisiųsti PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI

parsisiųsti ZIP formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ DARBUOTOJŲ,  DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

parsisiųsti PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DIREKTORĖS BERUTĖS LAURECKIENĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA IR UŽDUOTYS 2019 METAMS

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ DIREKTORĖS BERUTĖS LAURECKIENĖS METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

parsisiųsti PDF formatu

 

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,SIGUTĖ“ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO GRUPIŲ DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

parsisiųsti PDF formatu

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO SUTARTINIS ŽYMĖJIMAS

parsisiųsti PDF formatu

 

VAIKŲ SAUGOS IR SVEIKATOS UŽTIKRINIMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE „SIGUTĖ“ TVARKOS APRAŠAS 2018/2019 M.M.

parsisiųsti PDF formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ DOKUMENTŲ TVARKYMO IR APSKAITOS DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMOJE „AVILYS“ TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti PDF formatu

 

PANEVĖŽIO LOPŠELIO-DARŽELIO „SIGUTĖ“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI

parsisiųsti PDF formatu